ไฟล์ที่พบ 352 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7659)

351.3R-18 Report on Foundations for Dynamic Equipment.pdf

(By : raywat)
เมื่อ :15 เมษายน 2562 19:14

6.11 MB

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 131 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7658)

2.76 MB

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 96 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7657)

Handbook of Steel Construction – 11th Edition

(By : raywat)
เมื่อ :10 เมษายน 2562 20:49

89.98 MB

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 248 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7291)

Concrete Foundations for Turbine Generators: Analysis, Design, and Construction

(By : raywat)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2561 06:32

9.06 MB

โหลดแล้ว : 186 ครั้ง
ดูแล้ว : 370 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7183)

Schedule Delay Analysis (ANSI/ASCE)

(By : raywat)
เมื่อ :13 พฤศจิกายน 2560 08:16

379.20 KB

โหลดแล้ว : 199 ครั้ง
ดูแล้ว : 346 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7181)

AISC Steel Design Guide Series 32 - Design of Modular Steel-Plate Composite Walls for Safety-Related Nuclear Facilities - AISC

(By : raywat)
เมื่อ :19 ตุลาคม 2560 14:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2560 02:40

6.79 MB..

โหลดแล้ว : 163 ครั้ง
ดูแล้ว : 346 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7180)

BUCKLING OF BAR, PLATES, AND SHELLS - Robert M. Jones

(By : raywat)
เมื่อ :19 ตุลาคม 2560 14:28
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2560 02:30

49.69 MB..

โหลดแล้ว : 273 ครั้ง
ดูแล้ว : 488 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 6811)

Plate and Shell Structures-Selected Analytical and Finite Element Solutions

(By : raywat)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2560 11:00

8.87 MB..

โหลดแล้ว : 290 ครั้ง
ดูแล้ว : 508 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 6753)

Design of Foundations for Dynamic Loads - American Society of Civil Engineering (ASCE)

(By : raywat)
เมื่อ :26 เมษายน 2560 15:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 พฤษภาคม 2560 11:51

20.38 MB..

โหลดแล้ว : 282 ครั้ง
ดูแล้ว : 507 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6752)

Design of Foundations for Dynamic Loads - American Society of Civil Engineering (ASCE)

(By : raywat)
เมื่อ :26 เมษายน 2560 15:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 เมษายน 2560 16:50

137.52 MB..

โหลดแล้ว : 142 ครั้ง
ดูแล้ว : 422 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6751)

AISC Steel Design Guide Series 31 - Castellated and Cellular Beam Design

(By : raywat)
เมื่อ :26 เมษายน 2560 14:57
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 เมษายน 2560 16:06

8.11 MB..

โหลดแล้ว : 294 ครั้ง
ดูแล้ว : 546 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 6535)

Exploring Bentley STAAD.Pro V8i

(By : raywat)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2560 07:27

16.55 MB..

โหลดแล้ว : 274 ครั้ง
ดูแล้ว : 537 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6501)

Precast Concrete Handbook

(By : raywat)
เมื่อ :06 กุมภาพันธ์ 2560 12:15

139.72 MB..

โหลดแล้ว : 412 ครั้ง
ดูแล้ว : 856 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 6


(รหัส 6471)

Guide to Design Diaphragms Chords and Collectors - Based on the 2006 IBC and ASCE-SEI 7-05

(By : raywat)
เมื่อ :30 มกราคม 2560 18:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 กุมภาพันธ์ 2560 12:21

20.31 MB..

โหลดแล้ว : 170 ครั้ง
ดูแล้ว : 356 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 6437)

ANSI/AISC 360-16 Specification for Structural Steel Buildings

(By : raywat)
เมื่อ :20 มกราคม 2560 20:02

6.57 MB..

โหลดแล้ว : 259 ครั้ง
ดูแล้ว : 429 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6282)

North American Specification for Design of Cold-Formed Steel Structural Members 2016

(By : raywat)
เมื่อ :02 มกราคม 2560 10:37

7.39 MB..

โหลดแล้ว : 85 ครั้ง
ดูแล้ว : 194 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6219)

Strut-and-tie Models

(By : raywat)
เมื่อ :19 ธันวาคม 2559 20:26

2.15 MB..

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 335 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 6211)

Construction Engineering Design Calculations and Rules of Thumb - Ruwan Rajapakse

(By : raywat)
เมื่อ :15 ธันวาคม 2559 23:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 ธันวาคม 2559 03:11

23.72 MB..

โหลดแล้ว : 224 ครั้ง
ดูแล้ว : 446 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 6174)

Shallow Foundations: Discussions and Problem Solving

(By : raywat)
เมื่อ :11 ธันวาคม 2559 15:13

23.68 MB..

โหลดแล้ว : 388 ครั้ง
ดูแล้ว : 663 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 6173)

ASCE/SEI 19-16: Structural Applications of Steel Cables for Buildings

(By : raywat)
เมื่อ :11 ธันวาคม 2559 10:53

1.95 MB..

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 321 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0