ไฟล์ที่พบ 1,071 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8165)

Practical Civil Engineering - P.K. Jayasree, K Balan and V Rani

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 03:19

48.84 MB..

โหลดแล้ว : 106 ครั้ง
ดูแล้ว : 521 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 8148)

Excavation Systems - Planning, Design, and Safety - Joe M. Turner

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:41

6.22 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 354 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8147)

Design and Control of Concrete Mixtures - The guide to applications, methods, and materials 15th - Steven H. Kosmatka and Michelle L. Wilson

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2564 02:39

31.01 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8145)

Barry’s Advanced Construction of Buildings 4th - Stephen Emmitt

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:33

75.65 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 369 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8141)

รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร

(By : tumcivil)
เมื่อ :29 เมษายน 2564 15:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 เมษายน 2564 16:02

24.85 MB

โหลดแล้ว : 527 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,953 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 8138)

14.76 MB

โหลดแล้ว : 286 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,447 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 8137)

Segmental Concrete Box Girder Bridges

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 เมษายน 2564 20:19

17.99 MB

โหลดแล้ว : 181 ครั้ง
ดูแล้ว : 540 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8136)

14.90 MB

โหลดแล้ว : 238 ครั้ง
ดูแล้ว : 640 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8135)

17.22 MB

โหลดแล้ว : 392 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,050 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8134)

18.44 MB

โหลดแล้ว : 230 ครั้ง
ดูแล้ว : 931 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8133)

19.70 MB

โหลดแล้ว : 467 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,988 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8115)

Guide to Concrete for Housing - Cement Concrete & Aggregates Australia

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 23:40

2.42 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 441 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8107)

2.68 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 495 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8105)

Significant changes to the International Building Code (2015 Edition)

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:48

20.40 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 431 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8104)

87.70 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 593 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8045)

Soil Mechanics Laboratory Manual - Yasser M. S. Almadhoun

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:51

2.79 MB..

โหลดแล้ว : 171 ครั้ง
ดูแล้ว : 885 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8041)

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 623 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8034)

Principles of Testing Soils, Rocks and Concrete - T.S Nagara

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 14:30

10.42 MB..

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 501 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7953)

14.48 MB..

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 642 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7938)

1.14 MB

โหลดแล้ว : 153 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,031 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1