ไฟล์ที่พบ 997 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7587)

An Introduction to Excel for Civil Engineers: From Engineering Theory to Excel Practice

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2562 19:10

27.98 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 84 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7318)

คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงถัก Steel Truss SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.20 MB

โหลดแล้ว : 319 ครั้ง
ดูแล้ว : 661 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7317)

คู่มือออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงข้อแข็ง SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

13.70 MB

โหลดแล้ว : 238 ครั้ง
ดูแล้ว : 442 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7316)

คู่มือออกแบบอาคารพาณิชย์โครงสร้างเหล็ก SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.53 MB

โหลดแล้ว : 247 ครั้ง
ดูแล้ว : 454 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 7292)

3.34 MB

โหลดแล้ว : 205 ครั้ง
ดูแล้ว : 371 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7288)

10.18 MB..

โหลดแล้ว : 216 ครั้ง
ดูแล้ว : 401 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7286)

Construction Inspection Handbook - Total Quality Management - James J. O Brien

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 14:11

46.23 MB..

โหลดแล้ว : 307 ครั้ง
ดูแล้ว : 640 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 7281)

Structural Engineering Formulas 2nd - Ilya Mikhelson and Tyler G. Hicks

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 13:32

15.91 MB..

โหลดแล้ว : 366 ครั้ง
ดูแล้ว : 591 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 5


(รหัส 7272)

Welding Aluminum - Theory and Practice - The Aluminum Association

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:05

832.63 KB..

โหลดแล้ว : 126 ครั้ง
ดูแล้ว : 264 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7271)

The Lightweight Steel Frame House Construction Handbook

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:04

24.60 MB..

โหลดแล้ว : 271 ครั้ง
ดูแล้ว : 529 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7270)

The Visual Handbook of Building and Remodeling 3rd - Charlie Wing

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 01:56

23.78 MB..

โหลดแล้ว : 212 ครั้ง
ดูแล้ว : 374 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7269)

Contractors Handbook - Labour-Based Road Works

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 01:51

4.95 MB..

โหลดแล้ว : 205 ครั้ง
ดูแล้ว : 407 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7268)

Wood-Frame House Construction

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 01:49

9.19 MB..

โหลดแล้ว : 106 ครั้ง
ดูแล้ว : 226 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7266)

การวิเคราะห์โครงสร้าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :04 เมษายน 2561 11:39

12.41 MB..

โหลดแล้ว : 891 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,918 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 6


(รหัส 7264)

5.35 MB

โหลดแล้ว : 442 ครั้ง
ดูแล้ว : 961 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 7257)

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 มีนาคม 2561 15:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 ตุลาคม 2561 03:11

39.29 MB..

โหลดแล้ว : 917 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,748 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 5


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,374 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,122 ครั้ง
ความคิดเห็น : 18
คะแนน : 15


(รหัส 7219)

OSHA 3150 Guide to Scaffold Use in the Construction Industry (2002)

(By : javiss)
เมื่อ :23 ธันวาคม 2560 20:34

2.11 MB..

โหลดแล้ว : 191 ครั้ง
ดูแล้ว : 311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7215)

Sealants in Construction 2nd - Jerome Klosowski and Andreas T. Wolf

(By : javiss)
เมื่อ :23 ธันวาคม 2560 19:46

18.56 MB..

โหลดแล้ว : 223 ครั้ง
ดูแล้ว : 366 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7174)

FE CIVIL REVIEW MANUAL - Pass The Exam - Guaranteed - Micheal R. Lindeburg

(By : javiss)
เมื่อ :11 ตุลาคม 2560 00:42

66.07 MB..

โหลดแล้ว : 186 ครั้ง
ดูแล้ว : 354 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2