ไฟล์ที่พบ 1,055 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8045)

Soil Mechanics Laboratory Manual - Yasser M. S. Almadhoun

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:51

2.79 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 567 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8041)

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 315 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8034)

Principles of Testing Soils, Rocks and Concrete - T.S Nagara

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 14:30

10.42 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 242 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7953)

14.48 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 386 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7938)

1.14 MB

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 687 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 932 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,328 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7936)

25.13 MB

โหลดแล้ว : 832 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,086 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 7933)

7.35 MB

โหลดแล้ว : 550 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,321 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7932)

64.46 MB

โหลดแล้ว : 468 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,549 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7931)

14.97 MB

โหลดแล้ว : 497 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,018 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7930)

METHOD STATEMENT FOR CONSTRUCTIONS STRUCTURE & ARCHITECH WORK

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 กรกฏาคม 2563 14:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 กรกฏาคม 2563 15:14

18.73 MB

โหลดแล้ว : 1,858 ครั้ง
ดูแล้ว : 14,166 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 4


(รหัส 7929)

Shop drawing work (External drawing)

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 กรกฏาคม 2563 15:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 กรกฏาคม 2563 14:50

16.77 MB

โหลดแล้ว : 896 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,791 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7926)

คู่มือการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2563 09:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 กรกฏาคม 2563 09:31

18.33 MB

โหลดแล้ว : 291 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,218 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7907)

Design Manual - Composite Floor System

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:35

46.25 MB..

โหลดแล้ว : 122 ครั้ง
ดูแล้ว : 534 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7896)

The CLT Handbook - CLT Structures–Facts and Planning - Swedish Wood

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:41

16.03 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 484 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7895)

Canadian Wood-Frame House Construction

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2563 23:43

12.04 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 537 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7894)

Design of Timber Structures Volume 2 (Edition 2-2016) - Examples - Swedish Wood

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:37

4.13 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 555 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7893)

2.65 MB..

โหลดแล้ว : 85 ครั้ง
ดูแล้ว : 536 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7892)

Design of Timber Structures Volume 1 (Edition 2-2016) - Structural Aspects of Timber Construction - Swedish Wood

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2563 23:36

13.50 MB..

โหลดแล้ว : 114 ครั้ง
ดูแล้ว : 650 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7875)

Product Technical Informations - Steel Stud Manufactures Association (SSMA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:39

1.57 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 449 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0