ไฟล์ที่พบ 1,018 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7726)

35.85 MB

โหลดแล้ว : 224 ครั้ง
ดูแล้ว : 414 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7716)

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection (2)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 14:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มกราคม 2563 14:49

12.04 MB

โหลดแล้ว : 445 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,746 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7692)

SEI-ASCE 11-99 - Guideline for Structural Condition Assessment of Existing Buildings - American Society of Civil Engineers( ASCE)

(By : tumcivil)
เมื่อ :31 กรกฏาคม 2562 00:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 กันยายน 2562 14:02

14.66 MB..

โหลดแล้ว : 551 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,592 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7679)

4.53 MB

โหลดแล้ว : 370 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,696 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7678)

3.38 MB

โหลดแล้ว : 348 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,763 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7675)

Tower Crane Reference Manual

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 มิถุนายน 2562 15:02

9.18 MB

โหลดแล้ว : 288 ครั้ง
ดูแล้ว : 743 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7670)

HILTI - Direct Fastening Technology Manual 2018

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 พฤษภาคม 2562 13:29

29.10 MB..

โหลดแล้ว : 211 ครั้ง
ดูแล้ว : 713 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7656)

7.94 MB

โหลดแล้ว : 613 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,820 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 1,941 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,124 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 2


(รหัส 7651)

1.26 MB

โหลดแล้ว : 188 ครั้ง
ดูแล้ว : 747 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7650)

คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ.)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 มีนาคม 2562 13:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2562 13:35

9.60 MB

โหลดแล้ว : 1,437 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,626 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 7649)

คู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ.)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 มีนาคม 2562 13:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2562 13:34

4.97 MB

โหลดแล้ว : 1,103 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,367 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7643)

หนังสือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังปะลัย (ผศ.ดิลก ศรีนาวิน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2562 21:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:31

10.76 MB

โหลดแล้ว : 1,518 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,018 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 7642)

8.93 MB

โหลดแล้ว : 1,587 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,491 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 7640)

หนังสือการวิเคราะห์โครงสร้าง (รศ. ดำรงค์ หอมดี)

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มีนาคม 2562 12:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:26

13.34 MB

โหลดแล้ว : 1,197 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,349 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 7639)

26.31 MB..

โหลดแล้ว : 1,224 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,925 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 5


(รหัส 7638)

หนังสือวิเคราะห์โครงสร้าง I

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มีนาคม 2562 11:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 มีนาคม 2562 11:52

12.60 MB..

โหลดแล้ว : 1,368 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,581 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 5


(รหัส 7587)

An Introduction to Excel for Civil Engineers: From Engineering Theory to Excel Practice

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2562 19:10

27.98 MB..

โหลดแล้ว : 218 ครั้ง
ดูแล้ว : 649 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1