ไฟล์ที่พบ 996 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7318)

คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงถัก Steel Truss SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.20 MB

โหลดแล้ว : 247 ครั้ง
ดูแล้ว : 427 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7317)

คู่มือออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงข้อแข็ง SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

13.70 MB

โหลดแล้ว : 190 ครั้ง
ดูแล้ว : 306 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7316)

คู่มือออกแบบอาคารพาณิชย์โครงสร้างเหล็ก SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.53 MB

โหลดแล้ว : 203 ครั้ง
ดูแล้ว : 315 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7292)

3.34 MB

โหลดแล้ว : 190 ครั้ง
ดูแล้ว : 300 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7288)

10.18 MB..

โหลดแล้ว : 206 ครั้ง
ดูแล้ว : 342 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7286)

Construction Inspection Handbook - Total Quality Management - James J. O Brien

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 14:11

46.23 MB..

โหลดแล้ว : 294 ครั้ง
ดูแล้ว : 568 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 7281)

Structural Engineering Formulas 2nd - Ilya Mikhelson and Tyler G. Hicks

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 13:32

15.91 MB..

โหลดแล้ว : 348 ครั้ง
ดูแล้ว : 526 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 5


(รหัส 7272)

Welding Aluminum - Theory and Practice - The Aluminum Association

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:05

832.63 KB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 218 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7271)

The Lightweight Steel Frame House Construction Handbook

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:04

24.60 MB..

โหลดแล้ว : 259 ครั้ง
ดูแล้ว : 461 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7270)

The Visual Handbook of Building and Remodeling 3rd - Charlie Wing

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 01:56

23.78 MB..

โหลดแล้ว : 202 ครั้ง
ดูแล้ว : 327 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7269)

Contractors Handbook - Labour-Based Road Works

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 01:51

4.95 MB..

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7268)

Wood-Frame House Construction

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 01:49

9.19 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 182 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7266)

การวิเคราะห์โครงสร้าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :04 เมษายน 2561 11:39

12.41 MB..

โหลดแล้ว : 840 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,779 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 5


(รหัส 7264)

5.35 MB

โหลดแล้ว : 384 ครั้ง
ดูแล้ว : 727 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7257)

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 มีนาคม 2561 15:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 ตุลาคม 2561 03:11

39.29 MB..

โหลดแล้ว : 870 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,548 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 5


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,304 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,830 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 15


(รหัส 7219)

OSHA 3150 Guide to Scaffold Use in the Construction Industry (2002)

(By : javiss)
เมื่อ :23 ธันวาคม 2560 20:34

2.11 MB..

โหลดแล้ว : 188 ครั้ง
ดูแล้ว : 273 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7215)

Sealants in Construction 2nd - Jerome Klosowski and Andreas T. Wolf

(By : javiss)
เมื่อ :23 ธันวาคม 2560 19:46

18.56 MB..

โหลดแล้ว : 220 ครั้ง
ดูแล้ว : 334 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7174)

FE CIVIL REVIEW MANUAL - Pass The Exam - Guaranteed - Micheal R. Lindeburg

(By : javiss)
เมื่อ :11 ตุลาคม 2560 00:42

66.07 MB..

โหลดแล้ว : 183 ครั้ง
ดูแล้ว : 318 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 7171)

8.74 MB

โหลดแล้ว : 116 ครั้ง
ดูแล้ว : 293 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2