ไฟล์ที่พบ 1,020 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7787)

Structural Welded Wire Reinforcement - Wire Reinforcement Institute (WRI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 มีนาคม 2563 03:36

5.33 MB..

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 234 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7774)

24.30 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 297 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7726)

35.85 MB

โหลดแล้ว : 252 ครั้ง
ดูแล้ว : 527 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7716)

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection (2)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 14:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มกราคม 2563 14:49

12.04 MB

โหลดแล้ว : 506 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,168 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7692)

SEI-ASCE 11-99 - Guideline for Structural Condition Assessment of Existing Buildings - American Society of Civil Engineers( ASCE)

(By : tumcivil)
เมื่อ :31 กรกฏาคม 2562 00:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 กันยายน 2562 14:02

14.66 MB..

โหลดแล้ว : 566 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,718 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7679)

4.53 MB

โหลดแล้ว : 384 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,843 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7678)

3.38 MB

โหลดแล้ว : 368 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,950 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7675)

Tower Crane Reference Manual

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 มิถุนายน 2562 15:02

9.18 MB

โหลดแล้ว : 293 ครั้ง
ดูแล้ว : 781 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7670)

HILTI - Direct Fastening Technology Manual 2018

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 พฤษภาคม 2562 13:29

29.10 MB..

โหลดแล้ว : 214 ครั้ง
ดูแล้ว : 768 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7656)

7.94 MB

โหลดแล้ว : 622 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,984 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 2,461 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,337 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 2


(รหัส 7651)

1.26 MB

โหลดแล้ว : 194 ครั้ง
ดูแล้ว : 800 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7650)

คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ.)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 มีนาคม 2562 13:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2562 13:35

9.60 MB

โหลดแล้ว : 1,465 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,875 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 7649)

คู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ.)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 มีนาคม 2562 13:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2562 13:34

4.97 MB

โหลดแล้ว : 1,126 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,566 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7643)

หนังสือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังปะลัย (ผศ.ดิลก ศรีนาวิน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2562 21:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:31

10.76 MB

โหลดแล้ว : 1,552 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,309 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 3


(รหัส 7642)

8.93 MB

โหลดแล้ว : 1,648 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,946 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 3


(รหัส 7640)

หนังสือการวิเคราะห์โครงสร้าง (รศ. ดำรงค์ หอมดี)

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มีนาคม 2562 12:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:26

13.34 MB

โหลดแล้ว : 1,223 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,633 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 7639)

26.31 MB..

โหลดแล้ว : 1,249 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,196 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 5