ไฟล์ที่พบ 1,084 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8370)

13.35 MB

โหลดแล้ว : 335 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,628 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 8369)

4.35 MB

โหลดแล้ว : 239 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,443 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8367)

6.80 MB

โหลดแล้ว : 200 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,236 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8365)

21.44 MB

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 426 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8363)

คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 กรกฏาคม 2566 09:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

44.43 MB

โหลดแล้ว : 221 ครั้ง
ดูแล้ว : 559 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8362)

คู่มือออกแบบสะพานและถนนต้านแผ่นดินไหว

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2566 22:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

12.58 MB

โหลดแล้ว : 510 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,999 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8361)

มาตรฐานสะพาน โดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2566 22:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

5.66 MB

โหลดแล้ว : 322 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,127 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8309)

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กรกฏาคม 2565 23:22

37.84 MB

โหลดแล้ว : 433 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,495 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8296)

Building Maintenance Technology - Lee How Son and George C. S. Yuen

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มิถุนายน 2565 01:12

29.58 MB..

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,033 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8295)

Building Technology 5th - Ivor H. Seeley

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มิถุนายน 2565 01:11

58.64 MB..

โหลดแล้ว : 150 ครั้ง
ดูแล้ว : 764 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8269)

30.92 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 629 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8165)

Practical Civil Engineering - P.K. Jayasree, K Balan and V Rani

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 03:19

48.84 MB..

โหลดแล้ว : 131 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,129 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 8148)

Excavation Systems - Planning, Design, and Safety - Joe M. Turner

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:41

6.22 MB..

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 948 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8147)

Design and Control of Concrete Mixtures - The guide to applications, methods, and materials 15th - Steven H. Kosmatka and Michelle L. Wilson

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2564 02:39

31.01 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 991 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8145)

Barry’s Advanced Construction of Buildings 4th - Stephen Emmitt

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:33

75.65 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 964 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8141)

รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร

(By : tumcivil)
เมื่อ :29 เมษายน 2564 15:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 เมษายน 2564 16:02

24.85 MB

โหลดแล้ว : 1,206 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,442 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 8138)

14.76 MB

โหลดแล้ว : 430 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,538 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 8137)

Segmental Concrete Box Girder Bridges

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 เมษายน 2564 20:19

17.99 MB

โหลดแล้ว : 337 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,664 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8136)

14.90 MB

โหลดแล้ว : 441 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,932 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8135)

17.22 MB

โหลดแล้ว : 784 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,922 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1