ไฟล์ที่พบ 1,042 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7907)

Design Manual - Composite Floor System

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:35

46.25 MB..

โหลดแล้ว : 72 ครั้ง
ดูแล้ว : 190 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7896)

The CLT Handbook - CLT Structures–Facts and Planning - Swedish Wood

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:41

16.03 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 280 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7895)

Canadian Wood-Frame House Construction

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2563 23:43

12.04 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 267 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7894)

Design of Timber Structures Volume 2 (Edition 2-2016) - Examples - Swedish Wood

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:37

4.13 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 310 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7893)

2.65 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 289 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7892)

Design of Timber Structures Volume 1 (Edition 2-2016) - Structural Aspects of Timber Construction - Swedish Wood

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2563 23:36

13.50 MB..

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 354 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7875)

Product Technical Informations - Steel Stud Manufactures Association (SSMA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:39

1.57 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 239 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7870)

Law Rise Building System Manual - Metal Building Manufactures Association (MBMA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:30

5.12 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 233 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7861)

BSI Erection Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:10

3.96 MB..

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 327 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7860)

7.51 MB..

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 412 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7859)

8.71 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 390 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 0


(รหัส 7858)

2.24 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 326 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7857)

6.18 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 347 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7856)

6.17 MB..

โหลดแล้ว : 114 ครั้ง
ดูแล้ว : 399 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7855)

Connection Design Guide 1 Bolting - Design Guide 1 Bolting in Structural Steel Connections - Australia Steel Institute (ASI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 เมษายน 2563 02:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 เมษายน 2563 02:42

5.26 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 377 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7853)

13.13 MB..

โหลดแล้ว : 99 ครั้ง
ดูแล้ว : 333 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7852)

Masonry Walls - Specification and Design - Kenneth Thomas

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 เมษายน 2563 01:59

12.96 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 237 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7847)

Kirby Technical Handbook

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 23:48

26.85 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 290 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7843)

8.01 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 364 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7835)

Australian Guidebook for Structural Engineers - Lonnie Pack

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 เมษายน 2563 01:53

23.89 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 319 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0