ไฟล์ที่พบ 79 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8055)

Oak RC SDM - โอ๊คอาร์ซี SDM (รุ่นเบต้า ทดลองใช้ - เฉพาะคาน + พื้น) (Updated ครั้งที่ 2 - 12 ตุลาคม 2563)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 ตุลาคม 2563 22:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 ตุลาคม 2563 16:37

26.26 MB

โหลดแล้ว : 1,061 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,759 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 7906)

Python for Civil and Structural Engineers - Vittorio Lora

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:33

2.25 MB..

โหลดแล้ว : 221 ครั้ง
ดูแล้ว : 938 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7905)

15.94 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 390 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7904)

34.50 MB..

โหลดแล้ว : 92 ครั้ง
ดูแล้ว : 420 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7903)

Classical and Computational Solid Mechanics 2nd - Y. C. Fung, Pin Tong and Xiao Hong Chen

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:30

32.74 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 391 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7902)

Computational Structural Engineering - Yong Yuan, Junzhi Cui and Herbert A. Mang

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:30

26.58 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 340 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7901)

Computational Structural Analysis and Finite Element Methods - A. Kaveh

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:28

24.39 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 431 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7900)

19.68 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 336 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7899)

12.47 MB..

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 359 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7898)

18.42 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7897)

Computational Geomechanics and Hydraulic Structures - Sheng-Hong Chen

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:19

27.49 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 310 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7881)

Analytical and Computer Methods in Foundation Engineering - Joseph E. Bowles

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2563 14:05

143.30 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 618 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7810)

6.76 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 486 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7781)

5.66 MB..

โหลดแล้ว : 78 ครั้ง
ดูแล้ว : 585 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7732)

TJ Frame 2D - ซอฟต์แวร์สาหรับวิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติ (16 Nodes / 50 Nodes > 500 Nodes)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มกราคม 2563 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 ตุลาคม 2563 23:45

7.43 MB

โหลดแล้ว : 336 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,671 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7728)

TJ BARCUT (Shareware) อภินันทนาการในโอกาสครบ 20 ปี TumCivil

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มกราคม 2563 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 ตุลาคม 2563 23:21

177.84 MB

โหลดแล้ว : 2,194 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,560 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 7708)

เอกสารประกอบ ABC-Analysis of Bearing Capacity.pptx

(By : pithanp)
เมื่อ :31 ตุลาคม 2562 09:56

1.17 MB

โหลดแล้ว : 139 ครั้ง
ดูแล้ว : 784 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 1,094 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,012 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 3


(รหัส 7684)

474.11 KB

โหลดแล้ว : 432 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,900 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7655)

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี ASD (รุ่นทดลองใช้ DEMO version )

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 เมษายน 2562 10:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 เมษายน 2562 09:51

4.04 MB

โหลดแล้ว : 1,138 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,199 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 2