ไฟล์ที่พบ 78 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7906)

Python for Civil and Structural Engineers - Vittorio Lora

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:33

2.25 MB..

โหลดแล้ว : 202 ครั้ง
ดูแล้ว : 757 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7905)

15.94 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 299 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7904)

34.50 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 339 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7903)

Classical and Computational Solid Mechanics 2nd - Y. C. Fung, Pin Tong and Xiao Hong Chen

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:30

32.74 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 307 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7902)

Computational Structural Engineering - Yong Yuan, Junzhi Cui and Herbert A. Mang

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:30

26.58 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 263 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7901)

Computational Structural Analysis and Finite Element Methods - A. Kaveh

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:28

24.39 MB..

โหลดแล้ว : 60 ครั้ง
ดูแล้ว : 307 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7900)

19.68 MB..

โหลดแล้ว : 34 ครั้ง
ดูแล้ว : 245 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7899)

12.47 MB..

โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
ดูแล้ว : 271 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7898)

18.42 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 265 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7897)

Computational Geomechanics and Hydraulic Structures - Sheng-Hong Chen

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:19

27.49 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 237 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7881)

Analytical and Computer Methods in Foundation Engineering - Joseph E. Bowles

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2563 14:05

143.30 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 514 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7810)

6.76 MB..

โหลดแล้ว : 46 ครั้ง
ดูแล้ว : 385 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7781)

5.66 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 487 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7732)

TJ Frame 2D - ซอฟต์แวร์สาหรับวิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติ (16 Nodes / 50 Nodes > 500 Nodes)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มกราคม 2563 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 มกราคม 2563 22:31

36.40 MB

โหลดแล้ว : 265 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,313 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7728)

TJ BARCUT (Shareware) อภินันทนาการในโอกาสครบ 20 ปี TumCivil

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มกราคม 2563 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 มกราคม 2563 16:03

32.57 MB

โหลดแล้ว : 1,644 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,034 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 7708)

เอกสารประกอบ ABC-Analysis of Bearing Capacity.pptx

(By : pithanp)
เมื่อ :31 ตุลาคม 2562 09:56

1.17 MB

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 661 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 951 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,118 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 7684)

474.11 KB

โหลดแล้ว : 420 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,699 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7655)

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี ASD (รุ่นทดลองใช้ DEMO version )

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 เมษายน 2562 10:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 เมษายน 2562 09:51

4.04 MB

โหลดแล้ว : 1,019 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,592 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 2


(รหัส 7597)

Building Estimation and Costing

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 00:39

12.55 MB..

โหลดแล้ว : 288 ครั้ง
ดูแล้ว : 965 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1