ไฟล์ที่พบ 82 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8189)

6.83 MB..

โหลดแล้ว : 65 ครั้ง
ดูแล้ว : 329 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8171)

AE RC Optimize v0.1.0

(By : ekaraj1)
เมื่อ :06 กรกฏาคม 2564 14:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 กรกฏาคม 2564 14:55

38.77 KB

โหลดแล้ว : 224 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,774 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8061)

โปรแกรม CvET_Frame version 1.10 (2564) (อัพเดท 26-07-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :26 มกราคม 2564 22:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 กรกฏาคม 2564 21:08

2.66 MB

โหลดแล้ว : 310 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,913 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8055)

Oak RC SDM - โอ๊คอาร์ซี SDM (รุ่นเบต้า ทดลองใช้ ) (Updated ครั้งที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2564)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 ตุลาคม 2563 22:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 กรกฏาคม 2564 21:32

2.26 MB

โหลดแล้ว : 1,371 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,121 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7906)

Python for Civil and Structural Engineers - Vittorio Lora

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:33

2.25 MB..

โหลดแล้ว : 324 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,751 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7905)

15.94 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 764 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7904)

34.50 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 837 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7903)

Classical and Computational Solid Mechanics 2nd - Y. C. Fung, Pin Tong and Xiao Hong Chen

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:30

32.74 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 738 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7902)

Computational Structural Engineering - Yong Yuan, Junzhi Cui and Herbert A. Mang

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:30

26.58 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 738 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7901)

Computational Structural Analysis and Finite Element Methods - A. Kaveh

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:28

24.39 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 971 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7900)

19.68 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 715 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7899)

Computational Mechanics in Structural Engineering (Recent Developments and Future Trends) - Franklin Y. Cheng and Fu Zizhi

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 ตุลาคม 2564 21:59

12.47 MB..

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 742 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7898)

18.42 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 729 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7897)

Computational Geomechanics and Hydraulic Structures - Sheng-Hong Chen

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:19

27.49 MB..

โหลดแล้ว : 55 ครั้ง
ดูแล้ว : 713 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7881)

Analytical and Computer Methods in Foundation Engineering - Joseph E. Bowles

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2563 14:05

143.30 MB..

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,073 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7810)

6.76 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 875 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7781)

5.66 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,021 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7732)

TJ Frame 2D - ซอฟต์แวร์สาหรับวิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติ (16 Nodes / 50 Nodes > 500 Nodes)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มกราคม 2563 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 ตุลาคม 2563 23:45

7.43 MB

โหลดแล้ว : 441 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,667 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7728)

TJ BARCUT (Shareware) อภินันทนาการในโอกาสครบ 20 ปี TumCivil

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มกราคม 2563 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 ตุลาคม 2563 23:21

177.84 MB

โหลดแล้ว : 3,048 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,259 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 5


(รหัส 7708)

เอกสารประกอบ ABC-Analysis of Bearing Capacity.pptx

(By : pithanp)
เมื่อ :31 ตุลาคม 2562 09:56

1.17 MB

โหลดแล้ว : 169 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,315 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0