ไฟล์ที่พบ 489 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8358)

การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มีนาคม 2566 20:35

7.51 MB

โหลดแล้ว : 432 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,583 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8355)

พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

(By : tumcivil)
เมื่อ :27 มกราคม 2566 19:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มกราคม 2566 19:15

50.94 MB

โหลดแล้ว : 409 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,948 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8354)

เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร Mitrphol Danchang Packing Station

(By : tumcivil)
เมื่อ :21 ธันวาคม 2565 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 ธันวาคม 2565 22:40

2.08 MB

โหลดแล้ว : 280 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,115 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8353)

เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร Caterpillar Underground Mining Facility

(By : tumcivil)
เมื่อ :21 ธันวาคม 2565 22:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 ธันวาคม 2565 22:39

1.76 MB

โหลดแล้ว : 251 ครั้ง
ดูแล้ว : 838 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8352)

37.74 MB

โหลดแล้ว : 450 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,516 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8351)

15.98 MB

โหลดแล้ว : 499 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,796 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8350)

1.23 MB

โหลดแล้ว : 503 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,464 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8318)

20.01 MB

โหลดแล้ว : 284 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,119 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8317)

10.68 MB

โหลดแล้ว : 259 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,140 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8316)

57.86 MB

โหลดแล้ว : 683 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,289 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 3


(รหัส 8315)

23.57 MB

โหลดแล้ว : 663 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,571 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 2


(รหัส 8314)

30.00 MB

โหลดแล้ว : 638 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,406 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 8308)

14.08 MB

โหลดแล้ว : 240 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,137 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8306)

เอกสารการบรรยาย Critical Path Method for Construction Management

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 กรกฏาคม 2565 14:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 กรกฏาคม 2565 14:41

809.27 KB

โหลดแล้ว : 349 ครั้ง
ดูแล้ว : 981 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 8305)

517.55 KB

โหลดแล้ว : 560 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,697 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8304)

911.35 KB

โหลดแล้ว : 396 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,226 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8303)

9.21 MB

โหลดแล้ว : 282 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,273 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8302)

3.53 MB

โหลดแล้ว : 183 ครั้ง
ดูแล้ว : 916 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8301)

4.04 MB

โหลดแล้ว : 599 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,022 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8289)

1.57 MB

โหลดแล้ว : 243 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,090 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0