ไฟล์ที่พบ 409 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8059)

9.51 MB

โหลดแล้ว : 293 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,256 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8056)

30.11 MB

โหลดแล้ว : 866 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,723 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8054)

กรณีศึกษาการวิบัติของอาคารในประเทศไทย (พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2557)

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กันยายน 2563 18:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 กันยายน 2563 18:34

15.44 MB

โหลดแล้ว : 698 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,815 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7973)

Basics of Foundation Design 2009 - Bengt H. Fellenius

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:51

4.65 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 324 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7938)

1.14 MB

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 680 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 925 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,295 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7936)

25.13 MB

โหลดแล้ว : 829 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,076 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 7927)

ปฐพีกลศาสตร์ ภาคการทดลอง (เล่มที่ 1) อ.สำราญ ยอดอุปถัมภ์

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2563 13:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 กรกฏาคม 2563 13:53

14.37 MB

โหลดแล้ว : 511 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,648 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7925)

21.61 MB

โหลดแล้ว : 687 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,903 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7891)

37.03 MB

โหลดแล้ว : 1,311 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,054 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 5


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 3,805 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,193 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7733)

9.22 MB

โหลดแล้ว : 820 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,263 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7723)

ปั๊มและระบบสูบน้ำ

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 10:08

10.78 MB

โหลดแล้ว : 687 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,288 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7722)

หลักการชลประทาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 10:04

10.00 MB

โหลดแล้ว : 270 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,108 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 1,446 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,945 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 1,186 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,923 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7714)

การวิเคราะห์อาคาร พิจารณาแรงด้านข้างด้วย ETABS

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 พฤศจิกายน 2562 18:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2562 18:01

8.98 MB

โหลดแล้ว : 944 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,284 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0