ไฟล์ที่พบ 405 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8054)

กรณีศึกษาการวิบัติของอาคารในประเทศไทย (พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2557)

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กันยายน 2563 18:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 กันยายน 2563 18:34

15.44 MB

โหลดแล้ว : 284 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,596 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7973)

Basics of Foundation Design 2009 - Bengt H. Fellenius

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:51

4.65 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 195 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7938)

1.14 MB

โหลดแล้ว : 116 ครั้ง
ดูแล้ว : 530 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 773 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,739 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 0


(รหัส 7936)

25.13 MB

โหลดแล้ว : 677 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,325 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7927)

ปฐพีกลศาสตร์ ภาคการทดลอง (เล่มที่ 1) อ.สำราญ ยอดอุปถัมภ์

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2563 13:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 กรกฏาคม 2563 13:53

14.37 MB

โหลดแล้ว : 465 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,334 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7925)

21.61 MB

โหลดแล้ว : 583 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,443 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7891)

37.03 MB

โหลดแล้ว : 1,205 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,591 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 4


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 3,324 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,891 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7733)

9.22 MB

โหลดแล้ว : 726 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,881 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7723)

ปั๊มและระบบสูบน้ำ

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 10:08

10.78 MB

โหลดแล้ว : 647 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,977 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7722)

หลักการชลประทาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 10:04

10.00 MB

โหลดแล้ว : 241 ครั้ง
ดูแล้ว : 839 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 1,233 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,147 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 0


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 1,124 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,572 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7714)

การวิเคราะห์อาคาร พิจารณาแรงด้านข้างด้วย ETABS

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 พฤศจิกายน 2562 18:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2562 18:01

8.98 MB

โหลดแล้ว : 881 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,903 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7712)

40.44 MB

โหลดแล้ว : 669 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,694 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7705)

291.10 MB

โหลดแล้ว : 552 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,727 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7704)

47.01 MB

โหลดแล้ว : 1,810 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,367 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 2,256 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,504 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 4