ไฟล์ที่พบ 374 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 มีนาคม 2562 17:50

11.38 MB

โหลดแล้ว : 849 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 629 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,827 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7643)

หนังสือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังปะลัย (ผศ.ดิลก ศรีนาวิน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2562 21:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:31

10.76 MB

โหลดแล้ว : 996 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,743 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 7640)

หนังสือการวิเคราะห์โครงสร้าง (รศ. ดำรงค์ หอมดี)

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มีนาคม 2562 12:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:26

13.34 MB

โหลดแล้ว : 941 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,646 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7639)

26.31 MB..

โหลดแล้ว : 726 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,841 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 7638)

หนังสือวิเคราะห์โครงสร้าง I

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มีนาคม 2562 11:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 มีนาคม 2562 11:52

12.60 MB..

โหลดแล้ว : 815 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,527 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 888 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,653 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 912 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,140 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7572)

หนังสือ AutoCAD Plant 3D 2016 ภาษาไทย

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 กุมภาพันธ์ 2562 00:51
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 16:27

11.48 MB

โหลดแล้ว : 372 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,826 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7571)

5.86 MB

โหลดแล้ว : 380 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,628 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7569)

3.51 MB

โหลดแล้ว : 292 ครั้ง
ดูแล้ว : 686 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7568)

4.47 MB

โหลดแล้ว : 259 ครั้ง
ดูแล้ว : 770 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7565)

2.31 MB

โหลดแล้ว : 349 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,201 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7563)

เอกสารการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกรโยธา นายพัฒน์ เปียวงษ์

(By : tumcivil)
เมื่อ :09 มกราคม 2562 18:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มกราคม 2562 18:04

17.74 MB

โหลดแล้ว : 252 ครั้ง
ดูแล้ว : 736 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7560)

13.82 MB

โหลดแล้ว : 269 ครั้ง
ดูแล้ว : 734 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7559)

เอกสารการบรรยาย "ปัญหาการใช้ฐานรากเสาเข็มและการเปลี่ยนไปใช้ฐานรากแผ่"

(By : tumcivil)
เมื่อ :31 ธันวาคม 2561 13:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2561 13:48

4.69 MB

โหลดแล้ว : 522 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,654 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7558)

9.13 MB

โหลดแล้ว : 252 ครั้ง
ดูแล้ว : 827 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7557)

เอกสารการบรรยาย Introduction to Steel Connection

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2561 18:16

4.36 MB

โหลดแล้ว : 364 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,300 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7556)

Review on Tension, Compression,and Flexural Steel Member Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2561 18:06

5.68 MB

โหลดแล้ว : 198 ครั้ง
ดูแล้ว : 603 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7507)

1.51 MB

โหลดแล้ว : 401 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,291 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0