ไฟล์ที่พบ 387 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7704)

47.01 MB

โหลดแล้ว : 333 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,979 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 1,253 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,216 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 900 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,845 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 7700)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics )

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 กันยายน 2562 15:16

24.54 MB

โหลดแล้ว : 701 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,666 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 4


(รหัส 7699)

13.29 MB

โหลดแล้ว : 490 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,283 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 4


(รหัส 7698)

8.97 MB

โหลดแล้ว : 502 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,072 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7691)

30.75 MB..

โหลดแล้ว : 204 ครั้ง
ดูแล้ว : 573 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7690)

37.82 MB..

โหลดแล้ว : 214 ครั้ง
ดูแล้ว : 530 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7682)

20.18 MB..

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 524 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7669)

19.19 MB

โหลดแล้ว : 265 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,077 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7668)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 757 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,610 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7667)

17.60 MB

โหลดแล้ว : 245 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,241 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7666)

8.73 MB

โหลดแล้ว : 735 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,592 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 มีนาคม 2562 17:50

11.38 MB

โหลดแล้ว : 1,606 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,616 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 1


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 1,326 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,900 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 2


(รหัส 7643)

หนังสือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังปะลัย (ผศ.ดิลก ศรีนาวิน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2562 21:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:31

10.76 MB

โหลดแล้ว : 1,380 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,067 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 7640)

หนังสือการวิเคราะห์โครงสร้าง (รศ. ดำรงค์ หอมดี)

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มีนาคม 2562 12:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:26

13.34 MB

โหลดแล้ว : 1,119 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,509 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7639)

26.31 MB..

โหลดแล้ว : 906 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,432 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 2


(รหัส 7638)

หนังสือวิเคราะห์โครงสร้าง I

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มีนาคม 2562 11:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 มีนาคม 2562 11:52

12.60 MB..

โหลดแล้ว : 1,013 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,229 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 3


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 1,553 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,171 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 4