ไฟล์ที่พบ 419 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8144)

เฉลยข้อสอบพร้อมวิธีทำ อินทิเกรต 200 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 พฤษภาคม 2564 22:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2564 22:14

9.49 MB

โหลดแล้ว : 176 ครั้ง
ดูแล้ว : 985 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8142)

เฉลยข้อสอบภาคีวิศวกร วิชา Theory of Structures 258 ข้อ (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2564 20:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2564 22:13

57.32 MB

โหลดแล้ว : 473 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,184 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 8141)

รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร

(By : tumcivil)
เมื่อ :29 เมษายน 2564 15:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 เมษายน 2564 16:02

24.85 MB

โหลดแล้ว : 287 ครั้ง
ดูแล้ว : 894 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8139)

เฉลยข้อสอบภาคีวิศวกร วิชา Structural Analysis 251 ข้อ (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :26 เมษายน 2564 22:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 พฤษภาคม 2564 20:32

50.74 MB

โหลดแล้ว : 470 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,300 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 0


(รหัส 8136)

14.90 MB

โหลดแล้ว : 174 ครั้ง
ดูแล้ว : 390 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8135)

17.22 MB

โหลดแล้ว : 252 ครั้ง
ดูแล้ว : 562 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8134)

18.44 MB

โหลดแล้ว : 182 ครั้ง
ดูแล้ว : 639 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8133)

19.70 MB

โหลดแล้ว : 417 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,655 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8132)

12.51 MB

โหลดแล้ว : 345 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,402 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 8121)

หนังสือทฤษฎีโครงสร้าง (Theory o f Simple Structures) - รศ.ชาญชัย จารุจินดา

(By : somsak)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 18:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2564 22:29

14.40 MB..

โหลดแล้ว : 906 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,894 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 8059)

9.51 MB

โหลดแล้ว : 706 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,752 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8056)

30.11 MB

โหลดแล้ว : 1,027 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,354 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 8054)

กรณีศึกษาการวิบัติของอาคารในประเทศไทย (พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2557)

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กันยายน 2563 18:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 กันยายน 2563 18:34

15.44 MB

โหลดแล้ว : 789 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,223 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7973)

Basics of Foundation Design 2009 - Bengt H. Fellenius

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:51

4.65 MB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 442 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7938)

1.14 MB

โหลดแล้ว : 143 ครั้ง
ดูแล้ว : 880 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 1,110 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,926 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7936)

25.13 MB

โหลดแล้ว : 1,304 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,745 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 2


(รหัส 7927)

ปฐพีกลศาสตร์ ภาคการทดลอง (เล่มที่ 1) อ.สำราญ ยอดอุปถัมภ์

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2563 13:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 กรกฏาคม 2563 13:53

14.37 MB

โหลดแล้ว : 576 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,024 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0