ไฟล์ที่พบ 381 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7691)

30.75 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 286 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7690)

37.82 MB..

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7682)

20.18 MB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 408 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7669)

19.19 MB

โหลดแล้ว : 239 ครั้ง
ดูแล้ว : 958 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7668)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 621 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,164 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7667)

17.60 MB

โหลดแล้ว : 207 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,088 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7666)

8.73 MB

โหลดแล้ว : 606 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,205 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 มีนาคม 2562 17:50

11.38 MB

โหลดแล้ว : 1,415 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,012 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 1,045 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,903 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7643)

หนังสือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังปะลัย (ผศ.ดิลก ศรีนาวิน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2562 21:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:31

10.76 MB

โหลดแล้ว : 1,220 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,453 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 7640)

หนังสือการวิเคราะห์โครงสร้าง (รศ. ดำรงค์ หอมดี)

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มีนาคม 2562 12:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:26

13.34 MB

โหลดแล้ว : 1,059 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,225 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7639)

26.31 MB..

โหลดแล้ว : 853 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,245 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 2


(รหัส 7638)

หนังสือวิเคราะห์โครงสร้าง I

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มีนาคม 2562 11:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 มีนาคม 2562 11:52

12.60 MB..

โหลดแล้ว : 948 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,979 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 1,348 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,259 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 4


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 1,115 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,759 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7572)

หนังสือ AutoCAD Plant 3D 2016 ภาษาไทย

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 กุมภาพันธ์ 2562 00:51
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 16:27

11.48 MB

โหลดแล้ว : 508 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,603 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7571)

5.86 MB

โหลดแล้ว : 445 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,029 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7569)

3.51 MB

โหลดแล้ว : 345 ครั้ง
ดูแล้ว : 884 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7568)

4.47 MB

โหลดแล้ว : 292 ครั้ง
ดูแล้ว : 907 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7565)

2.31 MB

โหลดแล้ว : 392 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,472 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1