ไฟล์ที่พบ 396 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7733)

9.22 MB

โหลดแล้ว : 411 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,607 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7723)

ปั๊มและระบบสูบน้ำ

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 10:08

10.78 MB

โหลดแล้ว : 522 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,370 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 7722)

หลักการชลประทาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 10:04

10.00 MB

โหลดแล้ว : 180 ครั้ง
ดูแล้ว : 484 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 724 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,552 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 870 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,563 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7714)

การวิเคราะห์อาคาร พิจารณาแรงด้านข้างด้วย ETABS

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 พฤศจิกายน 2562 18:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2562 18:01

8.98 MB

โหลดแล้ว : 738 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,102 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7712)

40.44 MB

โหลดแล้ว : 565 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,778 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7705)

291.10 MB

โหลดแล้ว : 401 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,862 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7704)

47.01 MB

โหลดแล้ว : 1,402 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,839 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 2


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 1,921 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,871 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 4


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,559 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,266 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 5


(รหัส 7700)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics )

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 กันยายน 2562 15:16

24.54 MB

โหลดแล้ว : 1,222 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,943 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 7


(รหัส 7699)

13.29 MB

โหลดแล้ว : 683 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,398 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 7698)

8.97 MB

โหลดแล้ว : 753 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,418 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7691)

30.75 MB..

โหลดแล้ว : 276 ครั้ง
ดูแล้ว : 857 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7690)

37.82 MB..

โหลดแล้ว : 305 ครั้ง
ดูแล้ว : 841 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7682)

20.18 MB..

โหลดแล้ว : 180 ครั้ง
ดูแล้ว : 735 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7669)

19.19 MB

โหลดแล้ว : 305 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,606 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7668)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 1,020 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,752 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4