ไฟล์ที่พบ 109 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 6672)

165.34 KB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 392 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6620)

Structural Engineering of Transmission Lines - Peter Catchpole and Buck Fife

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มีนาคม 2560 19:39

26.78 MB..

โหลดแล้ว : 206 ครั้ง
ดูแล้ว : 649 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6606)

Large-Scale Solar Power Systems - Construction and Economics - Peter Gevorkian

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มีนาคม 2560 03:54

12.83 MB..

โหลดแล้ว : 161 ครั้ง
ดูแล้ว : 577 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6605)

99.24 MB..

โหลดแล้ว : 218 ครั้ง
ดูแล้ว : 672 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6439)

Audel HVAC Fundamentals - Volume 3 Air-Conditioning, Heat Pumps, and Distribution Systems 4th - James E. Brumbaugh

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มกราคม 2560 20:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 มกราคม 2560 20:19

13.72 MB..

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 517 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6438)

Audel HVAC Fundamentals - Volume 2 Heating Systems Components, Gas and Oil Burners and Automatic Controls 4th - James E. Brumbaugh

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มกราคม 2560 20:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 มกราคม 2560 20:17

21.09 MB..

โหลดแล้ว : 104 ครั้ง
ดูแล้ว : 504 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6436)

12.88 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 524 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6373)

3.83 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 575 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6323)

13.39 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 457 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6315)

3.44 MB..

โหลดแล้ว : 185 ครั้ง
ดูแล้ว : 716 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6314)

AWWA MANUAL M11 Steel Pipe - A Guide for Design and Installation 3rd - American Water Works Association (AWWA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มกราคม 2560 23:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม 2560 23:33

7.38 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 696 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6313)

Pipeline Planning and Construction Field Manual - E. Shashi Menon

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มกราคม 2560 23:16

38.82 MB..

โหลดแล้ว : 198 ครั้ง
ดูแล้ว : 741 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 6272)

Deepwater Foundations and Pipeline Geomechanics - William O. McCarron

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มกราคม 2560 02:51

41.83 MB..

โหลดแล้ว : 183 ครั้ง
ดูแล้ว : 757 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 5671)

PowerFactory Applications for Power System Analysis

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2559 23:17

41.55 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 521 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 5634)

2.05 MB..

โหลดแล้ว : 152 ครั้ง
ดูแล้ว : 573 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 5470)

HVAC Inspection Notes - Up to Code - Gil L. Taylor

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มิถุนายน 2559 00:51

3.32 MB..

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 563 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 5439)

Plant Engineers Handbook - R. Keith Mobley

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 มิถุนายน 2559 23:59

18.10 MB..

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 578 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 5372)

Electric Power Transmission System Engineering Ananlysis and Design 2nd - Turan Gonen

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2559 01:43

17.61 MB..

โหลดแล้ว : 177 ครั้ง
ดูแล้ว : 633 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 5371)

Electrical Power Systems - D. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2559 01:40

6.01 MB..

โหลดแล้ว : 130 ครั้ง
ดูแล้ว : 600 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 5370)

Electrical machines, Drives and Power Systems - Theodore Wildi

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2559 01:36

125.09 MB..

โหลดแล้ว : 85 ครั้ง
ดูแล้ว : 510 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0