ไฟล์ที่พบ 109 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 6672)

165.34 KB..

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 105 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6620)

Structural Engineering of Transmission Lines - Peter Catchpole and Buck Fife

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มีนาคม 2560 19:39

26.78 MB..

โหลดแล้ว : 185 ครั้ง
ดูแล้ว : 331 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6606)

Large-Scale Solar Power Systems - Construction and Economics - Peter Gevorkian

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มีนาคม 2560 03:54

12.83 MB..

โหลดแล้ว : 144 ครั้ง
ดูแล้ว : 270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6605)

99.24 MB..

โหลดแล้ว : 198 ครั้ง
ดูแล้ว : 345 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6439)

Audel HVAC Fundamentals - Volume 3 Air-Conditioning, Heat Pumps, and Distribution Systems 4th - James E. Brumbaugh

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มกราคม 2560 20:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 มกราคม 2560 20:19

13.72 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 227 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6438)

Audel HVAC Fundamentals - Volume 2 Heating Systems Components, Gas and Oil Burners and Automatic Controls 4th - James E. Brumbaugh

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มกราคม 2560 20:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 มกราคม 2560 20:17

21.09 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 209 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6436)

12.88 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 216 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6373)

3.83 MB..

โหลดแล้ว : 55 ครั้ง
ดูแล้ว : 146 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6323)

13.39 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 149 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6315)

3.44 MB..

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 303 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6314)

AWWA MANUAL M11 Steel Pipe - A Guide for Design and Installation 3rd - American Water Works Association (AWWA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มกราคม 2560 23:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม 2560 23:33

7.38 MB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6313)

Pipeline Planning and Construction Field Manual - E. Shashi Menon

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มกราคม 2560 23:16

38.82 MB..

โหลดแล้ว : 174 ครั้ง
ดูแล้ว : 351 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 6272)

Deepwater Foundations and Pipeline Geomechanics - William O. McCarron

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มกราคม 2560 02:51

41.83 MB..

โหลดแล้ว : 158 ครั้ง
ดูแล้ว : 331 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 5671)

PowerFactory Applications for Power System Analysis

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2559 23:17

41.55 MB..

โหลดแล้ว : 72 ครั้ง
ดูแล้ว : 215 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 5634)

2.05 MB..

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 277 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 5470)

HVAC Inspection Notes - Up to Code - Gil L. Taylor

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มิถุนายน 2559 00:51

3.32 MB..

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 280 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 5439)

Plant Engineers Handbook - R. Keith Mobley

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 มิถุนายน 2559 23:59

18.10 MB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 281 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 5372)

Electric Power Transmission System Engineering Ananlysis and Design 2nd - Turan Gonen

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2559 01:43

17.61 MB..

โหลดแล้ว : 164 ครั้ง
ดูแล้ว : 341 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 5371)

Electrical Power Systems - D. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2559 01:40

6.01 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 305 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 5370)

Electrical machines, Drives and Power Systems - Theodore Wildi

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2559 01:36

125.09 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 201 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0