ไฟล์ที่พบ 441 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7608)

Reynolds’s Reinforced Concrete Designer’s Handbook (ELEVENTH EDITION)

(By : admin)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 09:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:31

24.75 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 80 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7533)

มยผ. 8301 มาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ

(By : admin)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 16:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 16:49

3.17 MB

โหลดแล้ว : 3 ครั้ง
ดูแล้ว : 275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7350)

1.94 MB

โหลดแล้ว : 899 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,894 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7349)

เอกสารการบรรยาย "โครงการ G Tower อาคารรูปทรงตัว G ฯ"

(By : admin)
เมื่อ :05 พฤศจิกายน 2561 15:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:58

10.30 MB

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 395 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7348)

เอกสารการบรรยาย "เทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างหัวตัว Gฯ"

(By : admin)
เมื่อ :05 พฤศจิกายน 2561 15:52
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:54

2.46 MB

โหลดแล้ว : 149 ครั้ง
ดูแล้ว : 369 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7347)

เอกสารการบรรยาย "ขั้นตอนการก่อสร้างชั้นใต้ดินและวิธีการฯ"

(By : admin)
เมื่อ :05 พฤศจิกายน 2561 15:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:53

3.75 MB

โหลดแล้ว : 236 ครั้ง
ดูแล้ว : 506 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6731)

คู่มือการใช้งาน ArchiCAD สำหรับผู้เริ่มต้น

(By : admin)
เมื่อ :23 เมษายน 2560 12:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ตุลาคม 2561 02:08

32.11 MB..

โหลดแล้ว : 395 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,003 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 6637)

เอกสารการสอน เรื่อง "การควบคุมงานก่อสร้าง"

(By : admin)
เมื่อ :09 มีนาคม 2560 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2560 10:32

7.21 MB

โหลดแล้ว : 4,858 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,962 ครั้ง
ความคิดเห็น : 38
คะแนน : 25


(รหัส 6452)

เอกสารการสอน "ท่อในงานไฟฟ้า"

(By : admin)
เมื่อ :23 มกราคม 2560 17:29

1.40 MB

โหลดแล้ว : 168 ครั้ง
ดูแล้ว : 497 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 6451)

เอกสารการสอน "งานเชื่อมโลหะ"

(By : admin)
เมื่อ :23 มกราคม 2560 09:27

5.24 MB

โหลดแล้ว : 288 ครั้ง
ดูแล้ว : 625 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 6223)

2.17 MB

โหลดแล้ว : 257 ครั้ง
ดูแล้ว : 540 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 6222)

9.65 MB

โหลดแล้ว : 999 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,872 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 6


(รหัส 6221)

3.07 MB

โหลดแล้ว : 682 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,280 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 4


(รหัส 6220)

28.04 MB

โหลดแล้ว : 459 ครั้ง
ดูแล้ว : 876 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 6151)

1.75 MB

โหลดแล้ว : 350 ครั้ง
ดูแล้ว : 758 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 6123)

ระบบท่อ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล Plumbing & Sanitary System

(By : admin)
เมื่อ :28 พฤศจิกายน 2559 17:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2559 17:29

2.68 MB..

โหลดแล้ว : 1,142 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,913 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 10


(รหัส 6122)

Spreadsheet เพื่อออกแบบงานดึงท่อ HDD

(By : admin)
เมื่อ :28 พฤศจิกายน 2559 10:30

289.50 KB

โหลดแล้ว : 545 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,018 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 5


(รหัส 6121)

1.83 MB

โหลดแล้ว : 1,011 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,923 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 9


(รหัส 6114)

10.12 MB

โหลดแล้ว : 968 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,389 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 7


(รหัส 6113)

DON_Bandai (1.20) ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ออกแบบบันไดและคานชานพัก โดยวิธี WSD

(By : admin)
เมื่อ :25 พฤศจิกายน 2559 00:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 ธันวาคม 2559 00:10

2.63 MB

โหลดแล้ว : 1,427 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,500 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 17