ไฟล์ที่พบ 93 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7276)

3.78 MB

โหลดแล้ว : 486 ครั้ง
ดูแล้ว : 910 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 6


(รหัส 7003)

มาตรฐานเหล็กก่อสร้างทุกประเทศ

(By : takechi)
เมื่อ :17 มิถุนายน 2560 23:59

13.66 MB

โหลดแล้ว : 324 ครั้ง
ดูแล้ว : 525 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6302)

7.40 MB..

โหลดแล้ว : 32 ครั้ง
ดูแล้ว : 63 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6223)

2.17 MB

โหลดแล้ว : 243 ครั้ง
ดูแล้ว : 426 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 6217)

5.57 MB..

โหลดแล้ว : 417 ครั้ง
ดูแล้ว : 747 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 6015)

DON_V3 ซอฟต์แวร์สำหรับคำนวณหาหน่วยแรงลมของอาคารสูงปานกลาง ตามมาตรฐาน มยผ.1311-50

(By : admin)
เมื่อ :03 พฤศจิกายน 2559 15:28
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 มกราคม 2561 18:02

8.15 MB

โหลดแล้ว : 1,377 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,966 ครั้ง
ความคิดเห็น : 29
คะแนน : 6


(รหัส 6014)

5.42 MB

โหลดแล้ว : 1,135 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,481 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 7


(รหัส 6013)

DON_V1 ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว ตามมาตรฐาน มยผ.1302 วิธีแรงสถิตเทียบเท่า

(By : admin)
เมื่อ :03 พฤศจิกายน 2559 15:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 มกราคม 2561 17:54

5.49 MB

โหลดแล้ว : 1,136 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,916 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 10


(รหัส 5590)

72.45 MB..

โหลดแล้ว : 911 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,018 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 15


(รหัส 5588)

41.58 MB..

โหลดแล้ว : 122 ครั้ง
ดูแล้ว : 296 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 5587)

264.52 KB..

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 258 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0