ไฟล์ที่พบ 42 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7321)

20.78 MB

โหลดแล้ว : 604 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,260 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 7


(รหัส 7320)

18.45 MB

โหลดแล้ว : 814 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,055 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 6


(รหัส 7155)

13.92 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 104 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7088)

85.21 MB..

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 238 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 6961)

4.32 MB..

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 138 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6938)

4.79 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 100 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6937)

2.12 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 98 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6848)

Seminar on Steel Structures - Design of Cold-Formed Steel Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2560 19:40

4.48 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 156 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6603)

Materials for Sustainable Sites - Meg Calkins

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มีนาคม 2560 03:21

7.11 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 148 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 6602)

Sustainability of Construction Materials - Jamal M. Khatib

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มีนาคม 2560 03:19

6.66 MB..

โหลดแล้ว : 65 ครั้ง
ดูแล้ว : 128 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 6599)

8.52 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 195 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6532)

Tubular Structures XV - Eduardo Batista, Pedro Vellasco & Luciano Lima

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2560 01:13

22.11 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 227 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6531)

Tubular Structures XIV - Leroy Gardner

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2560 00:47

26.45 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 211 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6530)

Tubular Structures XIII - Ben Young

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2560 00:43

35.59 MB..

โหลดแล้ว : 137 ครั้ง
ดูแล้ว : 234 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6529)

Tubular Structures XII - Z.Y. Shen, Y.Y. Chen & X.Z. Zhao

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2560 00:37

28.71 MB..

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 211 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6194)

Prestressed Concrete Flat Slabs

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 ธันวาคม 2559 12:42

615.29 KB..

โหลดแล้ว : 177 ครั้ง
ดูแล้ว : 291 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 6168)

16.47 MB..

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 210 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6078)

49.77 MB..

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 84 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6063)

Earthquake Engineering - New Research - Takumi Miura and Yuuki Ikeda

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2559 13:40

12.16 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 141 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0