ไฟล์ที่พบ 64 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8354)

เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร Mitrphol Danchang Packing Station

(By : tumcivil)
เมื่อ :21 ธันวาคม 2565 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 ธันวาคม 2565 22:40

2.08 MB

โหลดแล้ว : 365 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,519 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8353)

เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร Caterpillar Underground Mining Facility

(By : tumcivil)
เมื่อ :21 ธันวาคม 2565 22:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 ธันวาคม 2565 22:39

1.76 MB

โหลดแล้ว : 293 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,021 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8352)

37.74 MB

โหลดแล้ว : 517 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,773 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8351)

15.98 MB

โหลดแล้ว : 612 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,224 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 8350)

1.23 MB

โหลดแล้ว : 568 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,788 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8269)

30.92 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 553 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8268)

Engineering Analytics - Advances in Research and Applications

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 12:46

32.68 MB..

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 473 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8267)

Structural Design for Physical Security - Peggy Van Eepoel and Sharon M. Gallant

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 12:45

12.86 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 536 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8146)

Concrete Recycling - Research and Practice - François de Larrard and Horacio Colina

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:37

100.84 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 904 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8101)

Developments in the Formulation and Reinforcement of Concrete 2nd- Sidney Mindess

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:42

23.87 MB..

โหลดแล้ว : 72 ครั้ง
ดูแล้ว : 952 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8059)

9.51 MB

โหลดแล้ว : 1,356 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,094 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 0


(รหัส 8056)

30.11 MB

โหลดแล้ว : 1,314 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,530 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7908)

Seismic Behaviour and Design of Composite Steel Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:42

3.81 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,220 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7840)

26.61 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,036 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7839)

International Colloquium Stability and Ductility of Steel Structures Volume 1 - E. Batista, P. Vellaso and L. de Lima

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 11:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 เมษายน 2563 11:45

28.83 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,295 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7793)

23.39 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,128 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7712)

40.44 MB

โหลดแล้ว : 869 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,690 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7672)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,217 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0