ไฟล์ที่พบ 67 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8354)

เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร Mitrphol Danchang Packing Station

(By : tumcivil)
เมื่อ :21 ธันวาคม 2565 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 ธันวาคม 2565 22:40

2.08 MB

โหลดแล้ว : 365 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,519 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8353)

เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร Caterpillar Underground Mining Facility

(By : tumcivil)
เมื่อ :21 ธันวาคม 2565 22:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 ธันวาคม 2565 22:39

1.76 MB

โหลดแล้ว : 293 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,021 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8352)

37.74 MB

โหลดแล้ว : 517 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,773 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8351)

15.98 MB

โหลดแล้ว : 612 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,224 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 8350)

1.23 MB

โหลดแล้ว : 568 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,788 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8314)

30.00 MB

โหลดแล้ว : 772 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 8306)

เอกสารการบรรยาย Critical Path Method for Construction Management

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 กรกฏาคม 2565 14:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 กรกฏาคม 2565 14:41

809.27 KB

โหลดแล้ว : 386 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,108 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 8305)

517.55 KB

โหลดแล้ว : 632 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,984 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 8304)

911.35 KB

โหลดแล้ว : 429 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,361 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8233)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Engineering Mechanics Statics 336 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :09 มีนาคม 2565 16:49
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 มีนาคม 2565 15:31

53.71 MB

โหลดแล้ว : 2,128 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,784 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 8229)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Timber and Steel Design 261 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 ตุลาคม 2564 15:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2565 16:48

50.58 MB

โหลดแล้ว : 2,286 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,985 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 2


(รหัส 8186)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Reinforced Concrete Design 384 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 ตุลาคม 2564 09:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2565 16:48

134.05 MB

โหลดแล้ว : 2,355 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,182 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 3


(รหัส 8144)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ อินทิเกรต 200 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 พฤษภาคม 2564 22:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2565 16:48

9.49 MB

โหลดแล้ว : 785 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,230 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 8142)

เฉลยข้อสอบภาคีวิศวกร วิชา Theory of Structures 258 ข้อ (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2564 20:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2564 22:13

57.32 MB

โหลดแล้ว : 1,707 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,537 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 8139)

เฉลยข้อสอบภาคีวิศวกร วิชา Structural Analysis 251 ข้อ (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :26 เมษายน 2564 22:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 พฤษภาคม 2564 20:32

50.74 MB

โหลดแล้ว : 1,678 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,572 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 1


(รหัส 8059)

9.51 MB

โหลดแล้ว : 1,356 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,094 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 0


(รหัส 8056)

30.11 MB

โหลดแล้ว : 1,314 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,530 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7935)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 772 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,705 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0