ไฟล์ที่พบ 78 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 5658)

57.14 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 489 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 5588)

41.58 MB..

โหลดแล้ว : 154 ครั้ง
ดูแล้ว : 608 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 5587)

264.52 KB..

โหลดแล้ว : 172 ครั้ง
ดูแล้ว : 544 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 5586)

200.83 KB..

โหลดแล้ว : 139 ครั้ง
ดูแล้ว : 533 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 5585)

393.37 KB..

โหลดแล้ว : 231 ครั้ง
ดูแล้ว : 726 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5584)

178.95 KB..

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 619 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5583)

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 557 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 5582)

4.03 MB..

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 462 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 5581)

1.91 MB..

โหลดแล้ว : 196 ครั้ง
ดูแล้ว : 572 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 5476)

BIM and Construction Management - Proven Tools, Methods, and Workflows 2nd - Brad Hardin and Dave McCool

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 มิถุนายน 2559 00:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:03

14.98 MB..

โหลดแล้ว : 389 ครั้ง
ดูแล้ว : 842 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4


(รหัส 5475)

5.32 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 366 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4


(รหัส 5459)

Precision Surveying - The Principles and Geomatics Practice - John Olusegun Ogundare

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 มิถุนายน 2559 01:42

16.40 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 480 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 5387)

3.19 MB..

โหลดแล้ว : 341 ครั้ง
ดูแล้ว : 737 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 5378)

Engineering Surveying 6th - W. Schofield and M. Breach

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 พฤษภาคม 2559 20:18

64.63 MB..

โหลดแล้ว : 297 ครั้ง
ดูแล้ว : 859 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 5303)

BIM Handbook - A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 เมษายน 2559 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:03

6.90 MB..

โหลดแล้ว : 202 ครั้ง
ดูแล้ว : 532 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 5302)

Fundamentals of Surveying - S. K. Roy

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 เมษายน 2559 00:36

22.50 MB..

โหลดแล้ว : 170 ครั้ง
ดูแล้ว : 568 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 5298)

BIM in Small-Scale Sustainable Design - François Lévy

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 เมษายน 2559 16:49
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:03

10.64 MB..

โหลดแล้ว : 210 ครั้ง
ดูแล้ว : 548 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 5297)

Green BIM - Successful Sustainable Design with Building Information Modeling - Eddy Krygiel & Brad Nies

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 เมษายน 2559 16:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:04

8.98 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 369 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 5296)

BIM Handbook A Guide to Building Information Modeling - For Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors 2nd

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 เมษายน 2559 16:43
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:04

8.67 MB..

โหลดแล้ว : 256 ครั้ง
ดูแล้ว : 600 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5255)

Geographic Information Systems in Water Resources Engineering - Lynn E. Johnson

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 เมษายน 2559 21:19

17.60 MB..

โหลดแล้ว : 149 ครั้ง
ดูแล้ว : 450 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3