ไฟล์ที่พบ 1,408 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8406)

22.09 MB

โหลดแล้ว : 327 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,862 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8303)

9.21 MB

โหลดแล้ว : 419 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,353 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8297)

6.58 MB..

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 928 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8296)

Building Maintenance Technology - Lee How Son and George C. S. Yuen

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มิถุนายน 2565 01:12

29.58 MB..

โหลดแล้ว : 151 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,336 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8295)

Building Technology 5th - Ivor H. Seeley

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มิถุนายน 2565 01:11

58.64 MB..

โหลดแล้ว : 177 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,069 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8294)

17.52 MB..

โหลดแล้ว : 308 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,474 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8293)

27.55 MB..

โหลดแล้ว : 237 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,221 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8292)

97.56 MB..

โหลดแล้ว : 317 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,476 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8291)

25.06 MB..

โหลดแล้ว : 367 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,443 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8290)

6.16 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 809 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8284)

Illustrated Design of Reinforced Concrete Buildings (Design of G+3 Storeyed Buildings + Earthquake Analysis & Design), 9th - S.R. Karve and V.L. Shah

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2565 15:25

67.12 MB..

โหลดแล้ว : 290 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,602 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8283)

Structural Analysis of Multi-Storey Buildings 2nd - Karoly Zalka

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2565 15:25

18.67 MB..

โหลดแล้ว : 255 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,413 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8281)

Structural Analysis - Skills for Practice - James H. Hanson

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2565 15:26

137.37 MB..

โหลดแล้ว : 269 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,369 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8272)

Seismic Analysis and Design using the Endurance Time Method 2nd - Homayoon E. Estekanchi and Hassan A. Vafai

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 12:57
ดาวน์โหลดได้เฉพาะ : (สมาชิกทั่วไป)

29.67 MB..

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 833 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8271)

38.91 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 790 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8269)

30.92 MB..

โหลดแล้ว : 99 ครั้ง
ดูแล้ว : 875 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8268)

Engineering Analytics - Advances in Research and Applications

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 12:46

32.68 MB..

โหลดแล้ว : 46 ครั้ง
ดูแล้ว : 755 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8267)

Structural Design for Physical Security - Peggy Van Eepoel and Sharon M. Gallant

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 12:45

12.86 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 813 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8266)

11.74 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 909 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8265)

Structural Load Determination - 2018 IBC and ASCE-SEI 7-16 - David A. Fanella

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 11:52

50.41 MB..

โหลดแล้ว : 163 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,078 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0