ไฟล์ที่พบ 1,383 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8182)

77.44 MB..

โหลดแล้ว : 165 ครั้ง
ดูแล้ว : 420 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8180)

FIB 81 Punching Shear of Structural Concrete Slabs - Honoring Neil M. Hawkins

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:59

79.01 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 147 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8148)

Excavation Systems - Planning, Design, and Safety - Joe M. Turner

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:41

6.22 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 354 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8147)

Design and Control of Concrete Mixtures - The guide to applications, methods, and materials 15th - Steven H. Kosmatka and Michelle L. Wilson

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2564 02:39

31.01 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8146)

Concrete Recycling - Research and Practice - François de Larrard and Horacio Colina

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:37

100.84 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 302 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8145)

Barry’s Advanced Construction of Buildings 4th - Stephen Emmitt

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:33

75.65 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 369 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8128)

978.54 KB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 532 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8115)

Guide to Concrete for Housing - Cement Concrete & Aggregates Australia

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 23:40

2.42 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 441 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8111)

Design of Structural Elements to Eurocodes - William M. C. McKenzie

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 22:14

8.88 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 438 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8107)

2.68 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 495 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8106)

5.54 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 360 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8105)

Significant changes to the International Building Code (2015 Edition)

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:48

20.40 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 431 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8104)

87.70 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 593 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8103)

IBC 2018 International Building Code 2018 - International Code Council (ICC)

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:44

25.84 MB..

โหลดแล้ว : 78 ครั้ง
ดูแล้ว : 438 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8101)

Developments in the Formulation and Reinforcement of Concrete 2nd- Sidney Mindess

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:42

23.87 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 399 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8048)

12.37 MB..

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 773 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8045)

Soil Mechanics Laboratory Manual - Yasser M. S. Almadhoun

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:51

2.79 MB..

โหลดแล้ว : 171 ครั้ง
ดูแล้ว : 885 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8041)

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 623 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8034)

Principles of Testing Soils, Rocks and Concrete - T.S Nagara

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 14:30

10.42 MB..

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 501 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8020)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 2 Procedures and Directions

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

3.32 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 621 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0