ไฟล์ที่พบ 1,367 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8048)

12.37 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 414 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8045)

Soil Mechanics Laboratory Manual - Yasser M. S. Almadhoun

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:51

2.79 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 567 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8041)

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 315 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8034)

Principles of Testing Soils, Rocks and Concrete - T.S Nagara

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 14:30

10.42 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 242 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8020)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 2 Procedures and Directions

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

3.32 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8019)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 1 Supplement to CHBDC S6-06

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 300 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8014)

Guidelines for the Supplementary Load Testing of Bridges

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 10:30

1.43 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 264 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7989)

Reinforced Concrete Design to Eurocode 2 7th - Bill Mosley, John Bungey and Ray Hulse

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 03:28

13.43 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 417 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7983)

93.24 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 294 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7977)

Structural Engineers Professional Training Manual - David K. Adams

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 03:06

7.07 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 280 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7975)

48.27 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 246 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7974)

47.33 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 359 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7968)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 8th (2017)

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:46

105.67 MB..

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 429 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7965)

9.08 MB..

โหลดแล้ว : 31 ครั้ง
ดูแล้ว : 199 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7964)

21.50 MB..

โหลดแล้ว : 60 ครั้ง
ดูแล้ว : 265 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7963)

39.63 MB..

โหลดแล้ว : 55 ครั้ง
ดูแล้ว : 265 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7962)

8.26 MB..

โหลดแล้ว : 60 ครั้ง
ดูแล้ว : 247 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7961)

Understanding BIM - The Past, Present and Future - Jonathan Ingram

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:20

40.87 MB..

โหลดแล้ว : 46 ครั้ง
ดูแล้ว : 252 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7960)

43.74 MB..

โหลดแล้ว : 27 ครั้ง
ดูแล้ว : 171 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7958)

Technical Report No.71 - Concrete Petrography - The Concrete Society(CS)

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2563 03:23

19.56 MB..

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 146 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0