ไฟล์ที่พบ 495 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7917)

13.26 MB..

โหลดแล้ว : 78 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,244 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7905)

15.94 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,125 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7901)

Computational Structural Analysis and Finite Element Methods - A. Kaveh

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:28

24.39 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,412 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7900)

19.68 MB..

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,115 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7881)

Analytical and Computer Methods in Foundation Engineering - Joseph E. Bowles

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2563 14:05

143.30 MB..

โหลดแล้ว : 163 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,509 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7819)

19.60 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,134 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7807)

Optimization Methods in Structural Design - Alan Rothwell

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 เมษายน 2563 00:51

4.52 MB..

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,157 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7803)

12.60 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,247 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7782)

4.70 MB..

โหลดแล้ว : 95 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,284 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7777)

Computer Methods in Structural Analysis - J.L. Meek

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มีนาคม 2563 04:06

24.48 MB..

โหลดแล้ว : 196 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,674 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7766)

18.17 MB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,299 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7760)

Matrix Methods of Structural Analysis - Praveen Nagarajan

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 01:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 03:09

7.12 MB..

โหลดแล้ว : 273 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,825 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7757)

Advanced Method of Structural Analysis - Igor A. Karnovsky and Olga Lebed

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 01:22

6.76 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,372 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7740)

APPLIED NUMERICAL METHODS USING MATLAB

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2563 14:00

6.62 MB..

โหลดแล้ว : 60 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,200 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7732)

TJ Frame 2D - ซอฟต์แวร์สาหรับวิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติ (16 Nodes / 50 Nodes > 500 Nodes)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มกราคม 2563 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 ตุลาคม 2563 23:45

7.43 MB

โหลดแล้ว : 515 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,870 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7629)

Construction Management Principles and Practice by Alan Griffith and Paul Watson

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 11:51

7.07 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,440 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7618)

COMPUTATIONAL METHODS for ELECTRIC POWER SYSTEMS

(By : popkhee)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2562 00:10

5.94 MB..

โหลดแล้ว : 34 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,451 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7617)

CATHODIC Protection of Steel in Concrete by P. M. Chess

(By : popkhee)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2562 09:55

5.99 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,412 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7616)

Building Smart Cities Analytics, ICT and Design Thinking by Carol L. Stimmel

(By : popkhee)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2562 09:51

16.73 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,571 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7611)

Prestressed Concrete A Fundamental Approach

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 20:38

35.07 MB..

โหลดแล้ว : 271 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,806 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0