ไฟล์ที่พบ 114 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 4821)

6.20 MB..

โหลดแล้ว : 142 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,215 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 4818)

16.80 MB..

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,244 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 4812)

114.35 MB..

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,310 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 4811)

Design and Construction of Driven Pile Foundations Workshop Manual Vol.1 - National Highway Institute (NHI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 ตุลาคม 2558 13:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 ตุลาคม 2558 14:15

63.68 MB..

โหลดแล้ว : 137 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,314 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 4792)

9.30 MB..

โหลดแล้ว : 189 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,303 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 4690)

Timber Pile Design and Construction Manual - Timber Piling Council

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 ตุลาคม 2558 15:29

5.92 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,126 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 4635)

Practical Design Manual of Sheet Pile Bulkheads

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 กันยายน 2558 01:05

3.20 MB..

โหลดแล้ว : 274 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,326 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 4574)

16.38 MB..

โหลดแล้ว : 437 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,843 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 4419)

Design manual of steel sheet pile structures - Vietnamese-English Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2558 00:21

7.42 MB..

โหลดแล้ว : 152 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,284 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 4394)

Design of Reinforcement in Piles

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กรกฏาคม 2558 01:03

2.84 MB..

โหลดแล้ว : 276 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,457 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 4368)

Steel Pipe Piles

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 มิถุนายน 2558 00:44

1.13 MB..

โหลดแล้ว : 220 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,473 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 4353)

Pile Design for Structural and Geotechnical Engineers

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 มิถุนายน 2558 19:57

6.47 MB..

โหลดแล้ว : 399 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,929 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 7


(รหัส 4347)

ASCE 20-96 Standard Guidelines for The Design and Installation of Pile Foundations

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 มิถุนายน 2558 16:48

1.95 MB..

โหลดแล้ว : 266 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,463 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 4211)

Pile Design and Construction Practice 6th - Michael Tomlinson and John Woodward

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2558 11:18

36.74 MB..

โหลดแล้ว : 268 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,367 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 4167)

Piles and Pile Foundations

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 พฤษภาคม 2558 16:10

25.82 MB..

โหลดแล้ว : 293 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,613 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 4142)

เอกสารการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การออกแบบและก่อสร้าง SHEET PILE"

(By : admin)
เมื่อ :10 เมษายน 2558 01:35
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 เมษายน 2558 00:43

34.07 MB..

โหลดแล้ว : 1,778 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,269 ครั้ง
ความคิดเห็น : 30
คะแนน : 9


(รหัส 3999)

8.96 MB..

โหลดแล้ว : 956 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,535 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 7


(รหัส 3960)

3.06 MB..

โหลดแล้ว : 2,131 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,028 ครั้ง
ความคิดเห็น : 33
คะแนน : 19


(รหัส 3680)

Design of Sheet Pile Cellular Structures Cofferdams & Retai - ENGINEER MANUAL By U.S. ARMY

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มิถุนายน 2557 02:13

2.27 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,190 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 3679)

Design of Pile Foundations - ENGINEER MANUAL By U.S. ARMY

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มิถุนายน 2557 02:10

2.27 MB..

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,091 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3