ไฟล์ที่พบ 142 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8182)

77.44 MB..

โหลดแล้ว : 166 ครั้ง
ดูแล้ว : 421 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8149)

Foundation and Anchor Design Guide for Metal Building Systems - Alexander Newman

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:42

17.77 MB..

โหลดแล้ว : 150 ครั้ง
ดูแล้ว : 629 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8114)

Structural Design Guide - To the AISC (LRFD) Specification for Buildings 2nd - Edward S. Hoffman, Albert S. Gouwens, David P. Gustafson and Paul F. Rice

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 22:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 มกราคม 2564 22:19

15.83 MB..

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 724 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7923)

AISC Design Guide 10 Erection Bracing of Low-Rise Structural Steel Buildngs 2nd Edition 2020

(By : raywat)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2563 07:26

2.74 MB

โหลดแล้ว : 182 ครั้ง
ดูแล้ว : 890 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7865)

798.09 KB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 717 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7860)

7.51 MB..

โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
ดูแล้ว : 988 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7859)

8.71 MB..

โหลดแล้ว : 130 ครั้ง
ดูแล้ว : 891 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 0


(รหัส 7858)

2.24 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 804 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7857)

6.18 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 827 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7856)

6.17 MB..

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 920 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7855)

Connection Design Guide 1 Bolting - Design Guide 1 Bolting in Structural Steel Connections - Australia Steel Institute (ASI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 เมษายน 2563 02:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 เมษายน 2563 02:42

5.26 MB..

โหลดแล้ว : 173 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,041 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7843)

8.01 MB..

โหลดแล้ว : 139 ครั้ง
ดูแล้ว : 779 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7822)

4.57 MB..

โหลดแล้ว : 114 ครั้ง
ดูแล้ว : 870 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7790)

3.70 MB..

โหลดแล้ว : 165 ครั้ง
ดูแล้ว : 998 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7789)

Design Guide for Pile Caps - Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 มีนาคม 2563 03:40

3.31 MB..

โหลดแล้ว : 212 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,111 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7762)

Design Guide For Reinforced Concrete Diaphragms 2019 by CRSI.pdf

(By : ekaraj1)
เมื่อ :27 กุมภาพันธ์ 2563 18:08
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 18:10

24.23 MB

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,000 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7314)

23.77 MB..

โหลดแล้ว : 155 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,015 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7246)

3.85 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 651 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7245)

5.75 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 795 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7195)

2.50 MB..

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,117 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1