ไฟล์ที่พบ 139 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7923)

AISC Design Guide 10 Erection Bracing of Low-Rise Structural Steel Buildngs 2nd Edition 2020

(By : raywat)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2563 07:26

2.74 MB

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 253 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7865)

798.09 KB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 226 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7860)

7.51 MB..

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 412 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7859)

8.71 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 390 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 0


(รหัส 7858)

2.24 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 326 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7857)

6.18 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 347 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7856)

6.17 MB..

โหลดแล้ว : 114 ครั้ง
ดูแล้ว : 399 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7855)

Connection Design Guide 1 Bolting - Design Guide 1 Bolting in Structural Steel Connections - Australia Steel Institute (ASI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 เมษายน 2563 02:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 เมษายน 2563 02:42

5.26 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 377 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7843)

8.01 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 364 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7822)

4.57 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 373 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7790)

3.70 MB..

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 549 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7789)

Design Guide for Pile Caps - Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 มีนาคม 2563 03:40

3.31 MB..

โหลดแล้ว : 164 ครั้ง
ดูแล้ว : 603 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7762)

Design Guide For Reinforced Concrete Diaphragms 2019 by CRSI.pdf

(By : ekaraj)
เมื่อ :27 กุมภาพันธ์ 2563 18:08
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 18:10

24.23 MB

โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
ดูแล้ว : 410 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7314)

23.77 MB..

โหลดแล้ว : 137 ครั้ง
ดูแล้ว : 666 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7246)

3.85 MB..

โหลดแล้ว : 43 ครั้ง
ดูแล้ว : 360 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7245)

5.75 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 456 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7195)

2.50 MB..

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 648 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7181)

AISC Steel Design Guide Series 32 - Design of Modular Steel-Plate Composite Walls for Safety-Related Nuclear Facilities - AISC

(By : raywat)
เมื่อ :19 ตุลาคม 2560 14:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2560 02:40

6.79 MB..

โหลดแล้ว : 204 ครั้ง
ดูแล้ว : 947 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7113)

HVAC Design Guide for Tall Commercial Buildings - Donald E. Ross

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 สิงหาคม 2560 00:55

1.61 MB..

โหลดแล้ว : 225 ครั้ง
ดูแล้ว : 651 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7112)

ASHRAE Laboratory Design Guide - Ian B.D. McIntosh, Chad B. Dorgan, Charles E. Dorgan

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 สิงหาคม 2560 00:54

13.07 MB..

โหลดแล้ว : 122 ครั้ง
ดูแล้ว : 503 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1