ไฟล์ที่พบ 142 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8182)

77.44 MB..

โหลดแล้ว : 548 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,484 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8149)

Foundation and Anchor Design Guide for Metal Building Systems - Alexander Newman

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:42

17.77 MB..

โหลดแล้ว : 247 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,582 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8114)

Structural Design Guide - To the AISC (LRFD) Specification for Buildings 2nd - Edward S. Hoffman, Albert S. Gouwens, David P. Gustafson and Paul F. Rice

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 22:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 มกราคม 2564 22:19

15.83 MB..

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,616 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7923)

AISC Design Guide 10 Erection Bracing of Low-Rise Structural Steel Buildngs 2nd Edition 2020

(By : raywat)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2563 07:26

2.74 MB

โหลดแล้ว : 233 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,721 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7865)

798.09 KB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,431 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7860)

7.51 MB..

โหลดแล้ว : 182 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,804 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7859)

8.71 MB..

โหลดแล้ว : 164 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,729 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 0


(รหัส 7858)

2.24 MB..

โหลดแล้ว : 154 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,533 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7857)

6.18 MB..

โหลดแล้ว : 155 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,570 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7856)

6.17 MB..

โหลดแล้ว : 210 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,686 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7855)

Connection Design Guide 1 Bolting - Design Guide 1 Bolting in Structural Steel Connections - Australia Steel Institute (ASI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 เมษายน 2563 02:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 เมษายน 2563 02:42

5.26 MB..

โหลดแล้ว : 226 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,898 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7843)

8.01 MB..

โหลดแล้ว : 172 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,423 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7822)

4.57 MB..

โหลดแล้ว : 139 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,645 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7790)

3.70 MB..

โหลดแล้ว : 204 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,770 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7789)

Design Guide for Pile Caps - Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 มีนาคม 2563 03:40

3.31 MB..

โหลดแล้ว : 278 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,124 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7762)

Design Guide For Reinforced Concrete Diaphragms 2019 by CRSI.pdf

(By : ekaraj1)
เมื่อ :27 กุมภาพันธ์ 2563 18:08
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 18:10

24.23 MB

โหลดแล้ว : 244 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,987 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7314)

23.77 MB..

โหลดแล้ว : 183 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,803 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7246)

3.85 MB..

โหลดแล้ว : 55 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,262 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7245)

5.75 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,497 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7195)

2.50 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,854 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1