ไฟล์ที่พบ 215 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 220)

Soil Foundation Structure Interaction

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 23:41

8.81 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 217)

PILE FOUNDATION

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 23:08

4.55 MB..

โหลดแล้ว : 104 ครั้ง
ดูแล้ว : 343 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 213)

Design aids in soil mechanics and foundation engineering

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 22:26

14.47 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 433 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 210)

Forensic Geotechnical and Foundation Engineering, 2nd ed

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 21:50

34.74 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 313 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 206)

Theoretical Foundation Engineering_Braja M. Das-1987

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 05:48

7.91 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 355 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 205)

ADVANCES IN DEEP FOUNDATIONS

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 05:33

27.93 MB..

โหลดแล้ว : 270 ครั้ง
ดูแล้ว : 651 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 202)

Structural Foundation Designers Manual

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 04:45

10.27 MB..

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 356 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 196)

Theoretical Manual for Pile Foundations

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 02:16

2.98 MB..

โหลดแล้ว : 143 ครั้ง
ดูแล้ว : 413 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 181)

Shallow foundations - Bearing Capacity and Settlement 2nd - Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 18:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2560 14:11

11.35 MB..

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 410 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 158)

Structural Foundation Manual for Low-Rise Buildings 2Ed - M.F.Atkinson

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 05:02

22.02 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 339 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 151)

Design of Pile Foundations in Liquefiable Soils

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 04:31

6.80 MB..

โหลดแล้ว : 191 ครั้ง
ดูแล้ว : 509 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 71)

Foundation Analysis and Design

(By : mk)
เมื่อ :31 สิงหาคม 2555 10:36

48.15 MB..

โหลดแล้ว : 224 ครั้ง
ดูแล้ว : 678 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 41)

Handbook of Machine Foundations - P. Srinivasulu and C. V. Vaidyanathan

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 00:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2560 00:13

7.78 MB..

โหลดแล้ว : 334 ครั้ง
ดูแล้ว : 985 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 40)

Design of Structures and Foundation for Vibrating Machines

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 00:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 มีนาคม 2556 23:20

7.43 MB..

โหลดแล้ว : 279 ครั้ง
ดูแล้ว : 834 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 39)

Foundations for Industrial Machines - Handbook for Practising Engineers - K. G. Bhatia

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 00:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 เมษายน 2560 19:44

16.14 MB..

โหลดแล้ว : 546 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,262 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 7