ไฟล์ที่พบ 114 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 6280)

Design Guides for Offshore Structures - Offshore Pile Design - P. Le Tirant

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มกราคม 2560 03:48

11.41 MB..

โหลดแล้ว : 155 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,432 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 6257)

Pile Design for Structural and Geotechnical Engineers - Ruwan Rajapakse

(By : gesuscv)
เมื่อ :31 ธันวาคม 2559 12:11

6.47 MB..

โหลดแล้ว : 232 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,440 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6231)

Pile Design and Construction Rules of Thumb - Ruwan Abey Rajapakse

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 ธันวาคม 2559 02:17

31.77 MB..

โหลดแล้ว : 247 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,534 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 6219)

Strut-and-tie Models

(By : raywat)
เมื่อ :19 ธันวาคม 2559 20:26

2.15 MB..

โหลดแล้ว : 214 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,498 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 6150)

1.78 MB..

โหลดแล้ว : 251 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,496 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 5996)

354.43 KB

โหลดแล้ว : 3,433 ครั้ง
ดูแล้ว : 17,843 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 6


(รหัส 5923)

6.33 MB..

โหลดแล้ว : 159 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 5623)

543R-12 Guide To Design, Manufacture, and Installation of Concrete Piles - ACI

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 สิงหาคม 2559 21:19

3.67 MB..

โหลดแล้ว : 222 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,623 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 5600)

Efficient Design of Piled Foundations for Low-Rise Housing - Design Guide - ARUP

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 20:48

9.56 MB..

โหลดแล้ว : 204 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 5564)

14.85 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,151 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 5547)

61.40 MB..

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,291 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 5546)

13.26 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,232 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 5154)

Design Manual of Sheet Pile Wall - Siam Yamato Steel

(By : gesuscv)
เมื่อ :09 กุมภาพันธ์ 2559 23:37

17.81 MB..

โหลดแล้ว : 3,266 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,220 ครั้ง
ความคิดเห็น : 36
คะแนน : 15


(รหัส 5113)

Pile Design and Construction Practice 4th - M.J.Tomlinson

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มกราคม 2559 00:22

17.73 MB..

โหลดแล้ว : 293 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,476 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 5076)

948.73 KB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,209 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 5073)

23.01 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,087 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 4939)

SCI 187 Design of Steel Sheet Pile Bridge Abutments - E.Yandzio

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 พฤศจิกายน 2558 23:55

8.42 MB..

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,239 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 4899)

Design of Pile & Pile-Cap

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 พฤศจิกายน 2558 00:13

3.55 MB..

โหลดแล้ว : 586 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,106 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 7


(รหัส 4894)

631.24 KB..

โหลดแล้ว : 157 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,170 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 4833)

6.96 MB..

โหลดแล้ว : 269 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,558 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5