ไฟล์ที่พบ 115 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 476)

Pile Cap Design for 3-Piles Pattern Based on ACI 318-08

(By : hephaestus)
เมื่อ :08 กันยายน 2555 21:56
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 กันยายน 2555 21:57

745.00 KB..

โหลดแล้ว : 139 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,544 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 475)

Determination of Pile Cap Balanced Loads and Reactions

(By : hephaestus)
เมื่อ :08 กันยายน 2555 21:54
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 กันยายน 2555 21:56

176.50 KB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,321 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 435)

Drilled Cast-in-place Pile Design Based on ACI 318-08

(By : hephaestus)
เมื่อ :08 กันยายน 2555 12:06

838.50 KB..

โหลดแล้ว : 149 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,355 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 381)

ACI Design Handbook ACI SP-17(09) - Design of Structural Reinforced Concrete Elements in Accordance with ACI 318-05

(By : raywat)
เมื่อ :07 กันยายน 2555 09:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 มิถุนายน 2557 14:10

4.90 MB

โหลดแล้ว : 976 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,124 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 10


(รหัส 370)

Civil Engineering Practical Notes A-Z Second Edition

(By : raywat)
เมื่อ :06 กันยายน 2555 14:55

944.03 KB

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,118 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 331)

Timber Pile Design and Construction Manual

(By : pskochai)
เมื่อ :06 กันยายน 2555 05:27

37.62 MB..

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,208 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 310)

ออกแบบ Water Tank on Pile กราฟ

(By : kaewgolf)
เมื่อ :05 กันยายน 2555 23:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 กันยายน 2555 12:50

1.75 MB

โหลดแล้ว : 672 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,586 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 299)

Federation of Piling Specialists Handbook on Pile Load Testing

(By : raywat)
เมื่อ :05 กันยายน 2555 13:47

1.14 MB

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,357 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 217)

PILE FOUNDATION

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 23:08

4.55 MB..

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,456 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 214)

Design of Sheet Pile Walls

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 22:35

797.11 KB..

โหลดแล้ว : 225 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,607 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 204)

Helical Piles_A Practical Guide to Design and Installation

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 05:22

46.78 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,093 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 203)

Micropile Design and Construction FHWA05

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 05:00

24.66 MB..

โหลดแล้ว : 115 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,364 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 196)

Theoretical Manual for Pile Foundations

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 02:16

2.98 MB..

โหลดแล้ว : 174 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,370 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 191)

Design Bored Pile

(By : kaewgolf)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 22:26

30.50 KB

โหลดแล้ว : 1,440 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,073 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 151)

Design of Pile Foundations in Liquefiable Soils

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 04:31

6.80 MB..

โหลดแล้ว : 235 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,627 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0