ไฟล์ที่พบ 280 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8308)

14.08 MB

โหลดแล้ว : 240 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,137 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8266)

11.74 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 513 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8241)

Design and Construction of Highway Bridges - K. S. Rakshit

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 มีนาคม 2565 02:57

28.98 MB..

โหลดแล้ว : 85 ครั้ง
ดูแล้ว : 481 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8240)

49.43 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 469 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8239)

29.15 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 440 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8238)

12.26 MB..

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 358 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8237)

38.33 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 433 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8236)

Risk-based Bridge Engineering - Khaled M. Mahmoud

(By : gesuscv)
เมื่อ :22 มีนาคม 2565 23:33

180.64 MB..

โหลดแล้ว : 32 ครั้ง
ดูแล้ว : 388 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8235)

Engineering Aspects of Howrah Bridge at Kolkata (1943) - Amitabha Ghoshal

(By : gesuscv)
เมื่อ :22 มีนาคม 2565 23:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 มีนาคม 2565 23:33

18.03 MB..

โหลดแล้ว : 27 ครั้ง
ดูแล้ว : 396 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8232)

6.54 MB

โหลดแล้ว : 1,060 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,453 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8138)

14.76 MB

โหลดแล้ว : 408 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,294 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 8137)

Segmental Concrete Box Girder Bridges

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 เมษายน 2564 20:19

17.99 MB

โหลดแล้ว : 299 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,404 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8136)

14.90 MB

โหลดแล้ว : 398 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,612 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8135)

17.22 MB

โหลดแล้ว : 680 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,396 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8134)

18.44 MB

โหลดแล้ว : 399 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,022 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8133)

19.70 MB

โหลดแล้ว : 655 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,221 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8050)

13.09 MB..

โหลดแล้ว : 134 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,070 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8049)

Prestressed Concrete Briges - C. Menn

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:38

19.85 MB..

โหลดแล้ว : 222 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,313 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8048)

12.37 MB..

โหลดแล้ว : 158 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,268 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8020)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 2 Procedures and Directions

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

3.32 MB..

โหลดแล้ว : 99 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,008 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0