ไฟล์ที่พบ 254 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 436 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7635)

12.30 MB..

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 402 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7596)

Bridge Engineering Seismic Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:35

47.66 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 434 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7407)

8.03 MB

โหลดแล้ว : 528 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,277 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7269)

Contractors Handbook - Labour-Based Road Works

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 01:51

4.95 MB..

โหลดแล้ว : 266 ครั้ง
ดูแล้ว : 687 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7233)

AISC 303-05 Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges - AISC

(By : javiss)
เมื่อ :02 มกราคม 2561 14:59

579.16 KB..

โหลดแล้ว : 165 ครั้ง
ดูแล้ว : 504 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7232)

A Fatique Primer for Structural Engineers - National Steel Bridge Alliance (NSBA)

(By : javiss)
เมื่อ :02 มกราคม 2561 14:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2561 14:59

3.87 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 375 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7227)

Design of Modern Steel Railway Bridges - John F. Unsworth

(By : javiss)
เมื่อ :02 มกราคม 2561 13:35

12.88 MB..

โหลดแล้ว : 213 ครั้ง
ดูแล้ว : 615 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7208)

การบรรยายเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนล่าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2560 12:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2560 10:07

1.25 MB

โหลดแล้ว : 481 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,284 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 7189)

185.36 KB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 329 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7148)

Semi-Integral Abutment Bridges

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 กันยายน 2560 10:54

943.86 KB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 479 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7011)

M23-50.01 Bridge Design Manual LRFD - Washington State Department of Transportation

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2560 08:35

38.33 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 381 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7004)

9.98 MB..

โหลดแล้ว : 291 ครั้ง
ดูแล้ว : 880 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 6941)

8.35 MB..

โหลดแล้ว : 222 ครั้ง
ดูแล้ว : 662 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6925)

Concrete Structures Under Impact and Impulsive Loading - CEB

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 พฤษภาคม 2560 20:15

15.45 MB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 463 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6900)

Bridge Engineering - J. A. L. Waddell

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 พฤษภาคม 2560 01:11

45.99 MB..

โหลดแล้ว : 219 ครั้ง
ดูแล้ว : 678 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 6899)

3.31 MB..

โหลดแล้ว : 146 ครั้ง
ดูแล้ว : 481 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6898)

467.96 KB..

โหลดแล้ว : 92 ครั้ง
ดูแล้ว : 412 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6897)

796.79 KB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 359 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6896)

3.18 MB..

โหลดแล้ว : 114 ครั้ง
ดูแล้ว : 430 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1