ไฟล์ที่พบ 20 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7551)

กฎหมายควบคุมอาคาร และ ผังเมือง

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 21:21

6.64 MB

โหลดแล้ว : 500 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,396 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7420)

เอกสารคำสอนวิชา " Contract Specification & Laws for Engineers "

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2561 12:57

10.98 MB

โหลดแล้ว : 555 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,278 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7276)

3.78 MB

โหลดแล้ว : 586 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,534 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 6


(รหัส 7171)

8.74 MB

โหลดแล้ว : 152 ครั้ง
ดูแล้ว : 835 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6905)

พระราชบัญญัติ (พรบ.) ควบคุมอาคาร 2522

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2560 16:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2560 16:43

12.09 MB

โหลดแล้ว : 1,027 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,873 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 6902)

8.71 MB

โหลดแล้ว : 1,204 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,952 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 11


(รหัส 6852)

ขอบเขตและความสามารถของวิศวกรโยธา สภาวิศวกร

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤษภาคม 2560 15:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2560 15:22

101.14 KB..

โหลดแล้ว : 283 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,605 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 5768)

8.61 MB

โหลดแล้ว : 1,192 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,259 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 10


(รหัส 5475)

5.32 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 504 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4


(รหัส 3751)

Architect’s Legal Handbook - The Law for Architects 8th

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 มิถุนายน 2557 13:50

10.06 MB..

โหลดแล้ว : 114 ครั้ง
ดูแล้ว : 557 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 3347)

61.00 MB..

โหลดแล้ว : 710 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,754 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 6


(รหัส 3132)

12.75 MB

โหลดแล้ว : 1,272 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,561 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 12


(รหัส 3087)

รวมประมวลกฏหมายไทย

(By : ktpeeee)
เมื่อ :16 พฤษภาคม 2556 16:05

1.63 MB..

โหลดแล้ว : 293 ครั้ง
ดูแล้ว : 870 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 5


(รหัส 2912)

คู่มือ การปฏิบัติงานสารบรรณ และรูปแบบการเขียน-พิมพ์หนังสือราชการ

(By : admin)
เมื่อ :26 กุมภาพันธ์ 2556 18:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2556 18:16

510.27 KB

โหลดแล้ว : 164 ครั้ง
ดูแล้ว : 771 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 1082)

กฎกระทรวงฉบับที่ 49 ปี 40 (Earth Quake)

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 ตุลาคม 2555 19:52
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 04 ตุลาคม 2555 22:51

80.50 KB

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 470 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 1080)

กฎกระทรวงฉบับที่ 57 ปี 44 (ใบอนุญาตก่อสร้าง)

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 ตุลาคม 2555 19:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 04 ตุลาคม 2555 22:53

48.26 KB

โหลดแล้ว : 185 ครั้ง
ดูแล้ว : 608 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 1079)

กฎกระทรวงฉบับที่ 58 ปี 44 (สิ่งก่อสร้างอื่นตามกฎหมาย)

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 ตุลาคม 2555 19:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 04 ตุลาคม 2555 22:21

39.05 KB

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 536 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1070)

146.86 KB

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 639 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 377)

12.76 MB

โหลดแล้ว : 163 ครั้ง
ดูแล้ว : 717 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 200)

กฏหมายคลายเส้น

(By : hawara)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 04:33

1.50 MB

โหลดแล้ว : 508 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,803 ครั้ง
ความคิดเห็น : 15
คะแนน : 6