ไฟล์ที่พบ 23 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8313)

FIDIC A Guide for Practitioners.pdf

(By : chang_noolek)
เมื่อ :21 สิงหาคม 2565 11:55

2.22 MB

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 633 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8312)

FIDIC Golden Principles (2019).pdf

(By : chang_noolek)
เมื่อ :21 สิงหาคม 2565 11:52

285.69 KB

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 542 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8311)

FIDICYellow2017 FIDIC Yellow Book Condit.pdf

(By : chang_noolek)
เมื่อ :21 สิงหาคม 2565 11:48

1.60 MB

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 640 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7551)

กฎหมายควบคุมอาคาร และ ผังเมือง

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 21:21

6.64 MB

โหลดแล้ว : 607 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,398 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7420)

เอกสารคำสอนวิชา " Contract Specification & Laws for Engineers "

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2561 12:57

10.98 MB

โหลดแล้ว : 644 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,595 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7276)

3.78 MB

โหลดแล้ว : 644 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,062 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 6


(รหัส 7171)

8.74 MB

โหลดแล้ว : 191 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,802 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6905)

พระราชบัญญัติ (พรบ.) ควบคุมอาคาร 2522

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2560 16:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2560 16:43

12.09 MB

โหลดแล้ว : 1,204 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,962 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 6902)

8.71 MB

โหลดแล้ว : 1,428 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,646 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 12


(รหัส 6852)

ขอบเขตและความสามารถของวิศวกรโยธา สภาวิศวกร

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤษภาคม 2560 15:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2560 15:22

101.14 KB..

โหลดแล้ว : 520 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,761 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 5768)

8.61 MB

โหลดแล้ว : 1,283 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,564 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 10


(รหัส 5475)

5.32 MB..

โหลดแล้ว : 122 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,322 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4


(รหัส 3751)

Architect’s Legal Handbook - The Law for Architects 8th

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 มิถุนายน 2557 13:50

10.06 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,255 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 3347)

61.00 MB..

โหลดแล้ว : 834 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,885 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 6


(รหัส 3132)

12.75 MB

โหลดแล้ว : 1,476 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,396 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 12


(รหัส 3087)

รวมประมวลกฏหมายไทย

(By : ktpeeee)
เมื่อ :16 พฤษภาคม 2556 16:05

1.63 MB..

โหลดแล้ว : 330 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,617 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 5


(รหัส 2912)

คู่มือ การปฏิบัติงานสารบรรณ และรูปแบบการเขียน-พิมพ์หนังสือราชการ

(By : admin)
เมื่อ :26 กุมภาพันธ์ 2556 18:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2556 18:16

510.27 KB

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,636 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 1082)

กฎกระทรวงฉบับที่ 49 ปี 40 (Earth Quake)

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 ตุลาคม 2555 19:52
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 04 ตุลาคม 2555 22:51

80.50 KB

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,208 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 1080)

กฎกระทรวงฉบับที่ 57 ปี 44 (ใบอนุญาตก่อสร้าง)

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 ตุลาคม 2555 19:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 04 ตุลาคม 2555 22:53

48.26 KB

โหลดแล้ว : 205 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,317 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 1079)

กฎกระทรวงฉบับที่ 58 ปี 44 (สิ่งก่อสร้างอื่นตามกฎหมาย)

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 ตุลาคม 2555 19:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 04 ตุลาคม 2555 22:21

39.05 KB

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,299 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0