ไฟล์ที่พบ 30 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8401)

9.75 MB

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 600 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8400)

16.18 MB

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 512 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8397)

54.18 MB

โหลดแล้ว : 78 ครั้ง
ดูแล้ว : 352 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8394)

คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร - กรมโยธาธิการและผังเมือง

(By : winwin)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2566 22:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 ธันวาคม 2566 09:11

9.88 MB

โหลดแล้ว : 165 ครั้ง
ดูแล้ว : 578 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8392)

93.12 MB

โหลดแล้ว : 131 ครั้ง
ดูแล้ว : 483 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8383)

24.76 MB

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 588 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8313)

FIDIC A Guide for Practitioners.pdf

(By : chang_noolek)
เมื่อ :21 สิงหาคม 2565 11:55
ดาวน์โหลดได้เฉพาะ :

2.22 MB

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 770 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8312)

FIDIC Golden Principles (2019).pdf

(By : chang_noolek)
เมื่อ :21 สิงหาคม 2565 11:52
ดาวน์โหลดได้เฉพาะ :

285.69 KB

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 688 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8311)

FIDICYellow2017 FIDIC Yellow Book Condit.pdf

(By : chang_noolek)
เมื่อ :21 สิงหาคม 2565 11:48
ดาวน์โหลดได้เฉพาะ :

1.60 MB

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 813 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7726)

คู่มือการปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมอาคาร - กรมโยธาธิการและผังเมือง

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มกราคม 2563 10:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 ธันวาคม 2566 22:50

35.85 MB

โหลดแล้ว : 575 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,614 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7551)

กฎหมายควบคุมอาคาร และ ผังเมือง

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 21:21

6.64 MB

โหลดแล้ว : 610 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,529 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7420)

เอกสารคำสอนวิชา " Contract Specification & Laws for Engineers "

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2561 12:57

10.98 MB

โหลดแล้ว : 652 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,764 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7276)

3.78 MB

โหลดแล้ว : 648 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,274 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 6


(รหัส 7171)

8.74 MB

โหลดแล้ว : 193 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,933 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6905)

พระราชบัญญัติ (พรบ.) ควบคุมอาคาร 2522

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2560 16:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2560 16:43

12.09 MB

โหลดแล้ว : 1,223 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,305 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 6902)

8.71 MB

โหลดแล้ว : 1,441 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,946 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 12


(รหัส 6852)

ขอบเขตและความสามารถของวิศวกรโยธา สภาวิศวกร

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤษภาคม 2560 15:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2560 15:22

101.14 KB..

โหลดแล้ว : 541 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,176 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 5768)

8.61 MB

โหลดแล้ว : 1,292 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,759 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 10


(รหัส 5475)

5.32 MB..

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,433 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4


(รหัส 3751)

Architect’s Legal Handbook - The Law for Architects 8th

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 มิถุนายน 2557 13:50

10.06 MB..

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,365 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2