ไฟล์ที่พบ 91 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8054)

กรณีศึกษาการวิบัติของอาคารในประเทศไทย (พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2557)

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กันยายน 2563 18:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 กันยายน 2563 18:34

15.44 MB

โหลดแล้ว : 842 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,664 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7840)

26.61 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 598 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7839)

International Colloquium Stability and Ductility of Steel Structures Volume 1 - E. Batista, P. Vellaso and L. de Lima

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 11:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 เมษายน 2563 11:45

28.83 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 803 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7725)

47.75 MB

โหลดแล้ว : 416 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,427 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7709)

The prediction of earthquake ground motions by regression models.pdf

(By : pithanp)
เมื่อ :01 พฤศจิกายน 2562 10:16

2.78 MB

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 856 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7699)

13.29 MB

โหลดแล้ว : 918 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,800 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 7646)

5.06 MB

โหลดแล้ว : 831 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,471 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7645)

เอกสารบทความเกี่ยวกับ "เทคนิคและประสบการณ์งานก่อสร้าง"

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 มีนาคม 2562 21:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 มีนาคม 2562 12:06

2.19 MB

โหลดแล้ว : 813 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,512 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7172)

Concept Design Report of Mahanakhon Building

(By : tumcivil)
เมื่อ :09 ตุลาคม 2560 18:25

5.77 MB..

โหลดแล้ว : 362 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,287 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 6966)

การเขียน Resume อย่างมีประสิทธิภาพ

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มิถุนายน 2560 09:20

1.58 MB..

โหลดแล้ว : 302 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,189 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 4


(รหัส 6581)

47.51 MB

โหลดแล้ว : 714 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,566 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 8


(รหัส 6532)

Tubular Structures XV - Eduardo Batista, Pedro Vellasco & Luciano Lima

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2560 01:13

22.11 MB..

โหลดแล้ว : 154 ครั้ง
ดูแล้ว : 837 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6531)

Tubular Structures XIV - Leroy Gardner

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2560 00:47

26.45 MB..

โหลดแล้ว : 144 ครั้ง
ดูแล้ว : 820 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6530)

Tubular Structures XIII - Ben Young

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2560 00:43

35.59 MB..

โหลดแล้ว : 162 ครั้ง
ดูแล้ว : 886 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6529)

Tubular Structures XII - Z.Y. Shen, Y.Y. Chen & X.Z. Zhao

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2560 00:37

28.71 MB..

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 802 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 5979)

780.54 KB..

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 911 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 5631)

USER GUIDE : IBS Catalogue for Precast Building System Vol.1

(By : admin)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2559 14:42

42.08 MB..

โหลดแล้ว : 170 ครั้ง
ดูแล้ว : 954 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 4320)

เกร็ดความรู้ทางด้านวิศกรรมโยธา เล่ม 3 / 3 (Highway & Transportation)

(By : admin)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2558 06:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 มิถุนายน 2558 06:18

3.58 MB

โหลดแล้ว : 726 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,046 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 5


(รหัส 4319)

เกร็ดความรู้ทางด้านวิศกรรมโยธา เล่ม 2 / 3 (Design & Testing & Analytical)

(By : admin)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2558 06:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 มิถุนายน 2558 06:18

3.21 MB

โหลดแล้ว : 539 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,557 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 6


(รหัส 4318)

เกร็ดความรู้ทางด้านวิศกรรมโยธา เล่ม 1 / 3 (High Rise Building Technology)

(By : admin)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2558 06:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 มิถุนายน 2558 06:19

4.53 MB

โหลดแล้ว : 603 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,783 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3