ไฟล์ที่พบ 83 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7172)

Concept Design Report of Mahanakhon Building

(By : tumcivil)
เมื่อ :09 ตุลาคม 2560 18:25

5.77 MB..

โหลดแล้ว : 248 ครั้ง
ดูแล้ว : 439 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 6966)

การเขียน Resume อย่างมีประสิทธิภาพ

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มิถุนายน 2560 09:20

1.58 MB..

โหลดแล้ว : 261 ครั้ง
ดูแล้ว : 457 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 4


(รหัส 6581)

47.51 MB

โหลดแล้ว : 590 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,283 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 8


(รหัส 6532)

Tubular Structures XV - Eduardo Batista, Pedro Vellasco & Luciano Lima

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2560 01:13

22.11 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 263 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6531)

Tubular Structures XIV - Leroy Gardner

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2560 00:47

26.45 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 246 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6530)

Tubular Structures XIII - Ben Young

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2560 00:43

35.59 MB..

โหลดแล้ว : 137 ครั้ง
ดูแล้ว : 273 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6529)

Tubular Structures XII - Z.Y. Shen, Y.Y. Chen & X.Z. Zhao

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2560 00:37

28.71 MB..

โหลดแล้ว : 130 ครั้ง
ดูแล้ว : 258 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 5979)

780.54 KB..

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 281 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 5631)

USER GUIDE : IBS Catalogue for Precast Building System Vol.1

(By : admin)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2559 14:42

42.08 MB..

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 4320)

เกร็ดความรู้ทางด้านวิศกรรมโยธา เล่ม 3 / 3 (Highway & Transportation)

(By : admin)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2558 06:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 มิถุนายน 2558 06:18

3.58 MB

โหลดแล้ว : 514 ครั้ง
ดูแล้ว : 916 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 4319)

เกร็ดความรู้ทางด้านวิศกรรมโยธา เล่ม 2 / 3 (Design & Testing & Analytical)

(By : admin)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2558 06:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 มิถุนายน 2558 06:18

3.21 MB

โหลดแล้ว : 451 ครั้ง
ดูแล้ว : 756 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 6


(รหัส 4318)

เกร็ดความรู้ทางด้านวิศกรรมโยธา เล่ม 1 / 3 (High Rise Building Technology)

(By : admin)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2558 06:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 มิถุนายน 2558 06:19

4.53 MB

โหลดแล้ว : 500 ครั้ง
ดูแล้ว : 899 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 4005)

ภาษาอังกฤษสำหรับสมัครงาน

(By : admin)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2557 23:05

505.79 KB

โหลดแล้ว : 350 ครั้ง
ดูแล้ว : 556 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 3905)

เทคนิคคิดเลขลัดได้คำตอบเร็ว

(By : admin)
เมื่อ :12 สิงหาคม 2557 12:35
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 สิงหาคม 2557 12:42

3.02 MB..

โหลดแล้ว : 490 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,075 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 6


(รหัส 3871)

14.79 MB

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 184 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3808)

คู่มือออกแบบอาคารสำเร็จรูป ด้วยเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ SYS Steel

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 มิถุนายน 2557 14:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 สิงหาคม 2557 00:49

8.97 MB..

โหลดแล้ว : 1,584 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,096 ครั้ง
ความคิดเห็น : 43
คะแนน : 22


(รหัส 3442)

12.47 MB

โหลดแล้ว : 2,053 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,459 ครั้ง
ความคิดเห็น : 34
คะแนน : 19


(รหัส 3310)

10.55 MB..

โหลดแล้ว : 360 ครั้ง
ดูแล้ว : 806 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 3282)

งานฐานราก - ศ.อรุณ ชัยเสรี

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 กันยายน 2556 00:59

2.03 MB..

โหลดแล้ว : 1,360 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,142 ครั้ง
ความคิดเห็น : 25
คะแนน : 9


(รหัส 3281)

กลุ่มเข็ม - รศ.ประจิต จิรัปปภา

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 กันยายน 2556 23:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 กันยายน 2556 23:41

951.23 KB..

โหลดแล้ว : 363 ครั้ง
ดูแล้ว : 598 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2