ไฟล์ที่พบ 99 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 2586)

Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Fluid Flow

(By : admin)
เมื่อ :16 มกราคม 2556 14:24

12.03 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,200 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 1750)

Fundamentals of Finite Element Analysis

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 23:57
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 16:52

3.84 MB..

โหลดแล้ว : 72 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,149 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1738)

The Finite Element Method in Engineering

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 16:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 03:09

20.93 MB..

โหลดแล้ว : 72 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,265 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 1737)

The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 16:34

32.00 MB..

โหลดแล้ว : 166 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,373 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 1735)

The Finite Element Method for Fluid Dynamics, Sixth Edition

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 16:09

42.79 MB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,147 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1733)

The Finite Element Method A Practical Course

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 15:15

10.39 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,081 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1732)

Programming the Finite Element Method - second edition

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 15:07

13.11 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,089 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 1731)

Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures Volume 2 Advanced Topics - - M. A. Crisfield

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 14:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 พฤศจิกายน 2558 02:13

25.23 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,232 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1730)

Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Fluid Flow

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 14:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 03:10

12.03 MB..

โหลดแล้ว : 30 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,038 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1729)

Finite Element Analysis with Error Estimators

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 14:28

4.47 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,118 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 1728)

Finite Element Enalysis of Composite Laminates

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 14:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 16:56

15.03 MB..

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,037 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 1726)

Design of Adaptive Finite Element Software

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 13:59

3.06 MB..

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,135 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1467)

2.01 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 974 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1464)

8.39 MB..

โหลดแล้ว : 24 ครั้ง
ดูแล้ว : 944 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 862)

Practitioners Guide to Finite Element Modelling of Reinforced Concrete Structures

(By : raywat)
เมื่อ :21 กันยายน 2555 11:50

27.05 MB

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,171 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 674)

Structural Analysis with Finite Elements

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 กันยายน 2555 17:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 สิงหาคม 2558 20:02

13.76 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,160 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 321)

Structural Analysis With Finite Elements 2nd

(By : pskochai)
เมื่อ :06 กันยายน 2555 04:17
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 สิงหาคม 2558 20:01

16.58 MB..

โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,353 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 237)

The Finite Element Method in Engineering

(By : admin)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 01:39

20.93 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,308 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 225)

Springer - Structural Analysis With Finite Elements

(By : admin)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 00:26

16.69 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,359 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0