ไฟล์ที่พบ 495 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 1474)

1.58 MB..

โหลดแล้ว : 9 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,069 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1121)

AS 4040.2-1992 - Method of Testing Sheet Roof and Wall Cladding Method 2

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 ตุลาคม 2555 00:03

94.08 KB..

โหลดแล้ว : 30 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,188 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1035)

Erection Method of PTT-PL Logistic Platform Project

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 01:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 ตุลาคม 2555 01:55

100.40 MB

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,460 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 876)

Structural Analysis The Analytical Method - Ramon V. Jarquio

(By : hephaestus)
เมื่อ :22 กันยายน 2555 07:28
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 เมษายน 2560 03:59

8.33 MB..

โหลดแล้ว : 250 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,580 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 840)

AWS หมวด F

(By : raywat)
เมื่อ :20 กันยายน 2555 16:38

9.55 MB

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,109 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 569)

Construction Methods and Management 7th - S. W. Nunnally

(By : raywat)
เมื่อ :09 กันยายน 2555 22:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2558 19:02

97.72 MB

โหลดแล้ว : 285 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,618 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 378)

Machine Shop Tools and Methods

(By : gnemrvc)
เมื่อ :06 กันยายน 2555 21:27

104.48 MB

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,157 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 329)

Slope Stability and Stabilization Methods

(By : pskochai)
เมื่อ :06 กันยายน 2555 05:13

28.43 MB..

โหลดแล้ว : 405 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,764 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 7


(รหัส 317)

Numerical Methods for General and Structured Eigenvalue Problems

(By : pskochai)
เมื่อ :06 กันยายน 2555 03:54

1.68 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,042 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 313)

Advanced Methods of Structural Analysis

(By : pskochai)
เมื่อ :06 กันยายน 2555 03:37

6.76 MB..

โหลดแล้ว : 454 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,070 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 8


(รหัส 237)

The Finite Element Method in Engineering

(By : admin)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 01:39

20.93 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,290 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 157)

Standard Method of Detailing Structural Concrete

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 04:51

5.50 MB..

โหลดแล้ว : 468 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,912 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 8


(รหัส 133)

AISC Steel Design Guide Series 20 - Steel Plate Shear Walls

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 00:57

11.60 MB..

โหลดแล้ว : 137 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,510 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 132)

AISC Steel Design Guide Series 19 - Fire Resistance Of Structural Steel Framing

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 00:52

2.91 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,477 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 130)

3.04 MB..

โหลดแล้ว : 162 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,479 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2