ไฟล์ที่พบ 73 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 3606)

Precast Concrete - Materials, Manufacture, Properties and Usage - M. Levitt

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 เมษายน 2557 15:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 เมษายน 2557 15:39

13.96 MB..

โหลดแล้ว : 363 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 3361)

Precast Concrete Frame Buildings Design Guide - K. S. Elliott & A. K. Tovey

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 ธันวาคม 2556 22:49
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 เมษายน 2559 20:19

18.20 MB..

โหลดแล้ว : 501 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,605 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 3309)

PCI Architectural Precast Concrete Design Manual 3rd

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 พฤศจิกายน 2556 16:35

44.47 MB..

โหลดแล้ว : 376 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,476 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 7


(รหัส 3306)

Precast concrete connection details- Structural design Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 พฤศจิกายน 2556 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2556 16:03

66.38 MB..

โหลดแล้ว : 1,275 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,164 ครั้ง
ความคิดเห็น : 18
คะแนน : 7


(รหัส 3278)

1.61 MB

โหลดแล้ว : 875 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,662 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 6


(รหัส 2988)

Seismic Design of Reinforced and Precast Concrete Buildings

(By : hephaestus)
เมื่อ :27 มีนาคม 2556 16:22

17.51 MB..

โหลดแล้ว : 268 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,229 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 2930)

2.99 MB..

โหลดแล้ว : 205 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,034 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 2774)

Training - Precast Concrete Design Manual

(By : admin)
เมื่อ :09 กุมภาพันธ์ 2556 14:09

4.72 MB..

โหลดแล้ว : 693 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,995 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 5


(รหัส 2521)

Precast Concrete in Buildings

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 ธันวาคม 2555 20:56

3.29 MB..

โหลดแล้ว : 783 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,052 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 6


(รหัส 2520)

Precast Concrete Frames Guide

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 ธันวาคม 2555 20:53

2.29 MB..

โหลดแล้ว : 748 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,926 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 8


(รหัส 2519)

PCI - Designing with Precast and Prestressed Concrete

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 ธันวาคม 2555 20:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม 2559 01:35

22.42 MB..

โหลดแล้ว : 534 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,694 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 6


(รหัส 2518)

LRFD Design Example - Prestressed Precast Concrete Beam Bridge Design

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 ธันวาคม 2555 20:28
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 ธันวาคม 2555 21:34

1.39 MB..

โหลดแล้ว : 278 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,307 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 2517)

Design Guidelines for Connections of Precast Structures under Seismic Actions

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 ธันวาคม 2555 20:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 ตุลาคม 2564 23:27

1.39 MB..

โหลดแล้ว : 449 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,619 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 5


(รหัส 2516)

Design & Detailing Water Retaining Structures & Precast Water Tank Floor System

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 ธันวาคม 2555 20:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 ธันวาคม 2555 20:24

2.43 MB..

โหลดแล้ว : 266 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,117 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 2513)

ASBI Design Example - Precast Balanced Cantilever Bridge Design Using AASHTO LRFD Bridge Design Specifications

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 ธันวาคม 2555 19:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2556 20:38

3.12 MB..

โหลดแล้ว : 546 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,872 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 9


(รหัส 2496)

Structural Precast Concrete Handbook 2Ed

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 ธันวาคม 2555 14:57

49.24 MB..

โหลดแล้ว : 746 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,096 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 13


(รหัส 2493)

Architectural Precast Concrete Wall Panels Connection Guide

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 ธันวาคม 2555 14:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 มีนาคม 2559 03:45

3.88 MB..

โหลดแล้ว : 1,321 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,730 ครั้ง
ความคิดเห็น : 29
คะแนน : 10


(รหัส 1725)

Design of Composite Beams Using Precast Concrete Slabs

(By : raywat)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 09:35

1.71 MB..

โหลดแล้ว : 268 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,169 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 1704)

Prestressed Precast Concrete Beam Bridge Design

(By : pskochai)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 04:07

5.53 MB..

โหลดแล้ว : 174 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,123 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 1184)

Structural Connections Precast Concrete Building

(By : raywat)
เมื่อ :12 ตุลาคม 2555 09:19

12.20 MB

โหลดแล้ว : 730 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,001 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 10