ไฟล์ที่พบ 102 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7731)

Modeling for structural analysis, Behavior and Basics.pdf

(By : pskochai)
เมื่อ :14 มกราคม 2563 06:24

15.70 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 205 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7632)

Elementary Structural Analysis and Design of Buildings

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 12:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 01:02

11.18 MB..

โหลดแล้ว : 1,006 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,949 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7589)

ANALYSIS AND DESIGN OF MARINE STRUCTURES

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:22

17.84 MB..

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 428 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7571)

5.86 MB

โหลดแล้ว : 502 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,709 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7552)

10.37 MB

โหลดแล้ว : 952 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,147 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7297)

เฉลยข้อสอบ วิชา Theory of Structures (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

(By : tumcivil)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2561 18:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:25

1.45 MB

โหลดแล้ว : 2,276 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,774 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 8


(รหัส 7225)

Introduction to Aircraft Structural Analysis 2nd - T. H. G. Megson

(By : javiss)
เมื่อ :02 มกราคม 2561 12:57

16.41 MB..

โหลดแล้ว : 194 ครั้ง
ดูแล้ว : 483 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7224)

An Introduction to Aircraft Structural Analysis - T. H. G. Megson

(By : javiss)
เมื่อ :02 มกราคม 2561 12:50

4.64 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 364 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7061)

เอกสารการสอนวิชาวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 กรกฏาคม 2560 16:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 สิงหาคม 2560 04:50

8.52 MB

โหลดแล้ว : 2,450 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,239 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 20


(รหัส 6965)

Matrix Methods of Structural Analysis 2nd - R. K. Livesley

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มิถุนายน 2560 17:35

23.59 MB..

โหลดแล้ว : 161 ครั้ง
ดูแล้ว : 486 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6963)

Aluminium Structural Analysis - Recent European Advances - P. S. Bulson

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มิถุนายน 2560 17:30

9.90 MB..

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 332 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6962)

13.69 MB..

โหลดแล้ว : 144 ครั้ง
ดูแล้ว : 418 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 6957)

8.87 MB..

โหลดแล้ว : 287 ครั้ง
ดูแล้ว : 656 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 6941)

8.35 MB..

โหลดแล้ว : 218 ครั้ง
ดูแล้ว : 628 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6929)

10.40 MB..

โหลดแล้ว : 125 ครั้ง
ดูแล้ว : 349 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6928)

Structural Analysis of Advanced Materials - Moussa Karama

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 พฤษภาคม 2560 20:42

19.23 MB..

โหลดแล้ว : 112 ครั้ง
ดูแล้ว : 364 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6926)

Structural Analysis 5th - Aslam Kassimali

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 พฤษภาคม 2560 20:33

54.96 MB..

โหลดแล้ว : 367 ครั้ง
ดูแล้ว : 782 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 6869)

2.36 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 271 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6857)

49.83 MB..

โหลดแล้ว : 239 ครั้ง
ดูแล้ว : 538 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 6802)

4.54 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 342 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0