ไฟล์ที่พบ 101 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7632)

Elementary Structural Analysis and Design of Buildings

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 12:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 01:02

11.18 MB..

โหลดแล้ว : 974 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,812 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7589)

ANALYSIS AND DESIGN OF MARINE STRUCTURES

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:22

17.84 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 371 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7571)

5.86 MB

โหลดแล้ว : 487 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,500 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7552)

10.37 MB

โหลดแล้ว : 918 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,812 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7297)

เฉลยข้อสอบ วิชา Theory of Structures (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

(By : tumcivil)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2561 18:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:25

1.45 MB

โหลดแล้ว : 2,086 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,365 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 8


(รหัส 7225)

Introduction to Aircraft Structural Analysis 2nd - T. H. G. Megson

(By : javiss)
เมื่อ :02 มกราคม 2561 12:57

16.41 MB..

โหลดแล้ว : 191 ครั้ง
ดูแล้ว : 461 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7224)

An Introduction to Aircraft Structural Analysis - T. H. G. Megson

(By : javiss)
เมื่อ :02 มกราคม 2561 12:50

4.64 MB..

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 338 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7061)

เอกสารการสอนวิชาวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 กรกฏาคม 2560 16:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 สิงหาคม 2560 04:50

8.52 MB

โหลดแล้ว : 2,385 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,851 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 19


(รหัส 6965)

Matrix Methods of Structural Analysis 2nd - R. K. Livesley

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มิถุนายน 2560 17:35

23.59 MB..

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 467 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6963)

Aluminium Structural Analysis - Recent European Advances - P. S. Bulson

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มิถุนายน 2560 17:30

9.90 MB..

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 309 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6962)

13.69 MB..

โหลดแล้ว : 144 ครั้ง
ดูแล้ว : 404 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 6957)

8.87 MB..

โหลดแล้ว : 286 ครั้ง
ดูแล้ว : 628 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 6941)

8.35 MB..

โหลดแล้ว : 217 ครั้ง
ดูแล้ว : 602 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6929)

10.40 MB..

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 328 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6928)

Structural Analysis of Advanced Materials - Moussa Karama

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 พฤษภาคม 2560 20:42

19.23 MB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 343 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6926)

Structural Analysis 5th - Aslam Kassimali

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 พฤษภาคม 2560 20:33

54.96 MB..

โหลดแล้ว : 364 ครั้ง
ดูแล้ว : 756 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 6869)

2.36 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 258 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6857)

49.83 MB..

โหลดแล้ว : 237 ครั้ง
ดูแล้ว : 524 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 6802)

4.54 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 324 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6775)

Essentials Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 - Ken Marsh

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 เมษายน 2560 02:01

34.72 MB..

โหลดแล้ว : 336 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,256 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4