ไฟล์ที่พบ 68 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7567)

510.85 KB

โหลดแล้ว : 592 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,547 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7566)

ร่าง Concept Sky Walk

(By : tumcivil)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2562 23:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 04 กุมภาพันธ์ 2562 18:39

4.82 MB

โหลดแล้ว : 154 ครั้ง
ดูแล้ว : 435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7564)

12.05 MB

โหลดแล้ว : 512 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,971 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7562)

511.13 KB

โหลดแล้ว : 467 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,403 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7555)

252.45 KB

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 217 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7554)

360.22 KB

โหลดแล้ว : 347 ครั้ง
ดูแล้ว : 950 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7553)

639.54 KB

โหลดแล้ว : 389 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,112 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7497)

รายการคำนวณ CYLINDER OIL TANK

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 ธันวาคม 2561 00:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2561 17:41

12.77 MB

โหลดแล้ว : 415 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,522 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7496)

10.16 MB

โหลดแล้ว : 378 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,006 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7470)

10.70 MB

โหลดแล้ว : 520 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,524 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7469)

10.88 MB

โหลดแล้ว : 421 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,200 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7461)

เทคนิคการประมาณราคาก่อสร้าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 ธันวาคม 2561 00:01

2.49 MB

โหลดแล้ว : 415 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,006 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7453)

การคำนวณหาความยาว sheet pile แบบสมดุลเเรง

(By : pithanp)
เมื่อ :01 ธันวาคม 2561 08:43
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 ธันวาคม 2561 11:22

564.78 KB

โหลดแล้ว : 349 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,386 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7403)

11.10 MB

โหลดแล้ว : 407 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,143 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7350)

1.94 MB

โหลดแล้ว : 899 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,894 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7265)

คู่มือการเสริมเหล็ก โดย สกว.

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 มีนาคม 2561 13:39

11.33 MB..

โหลดแล้ว : 625 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,181 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7172)

Concept Design Report of Mahanakhon Building

(By : tumcivil)
เมื่อ :09 ตุลาคม 2560 18:25

5.77 MB..

โหลดแล้ว : 248 ครั้ง
ดูแล้ว : 439 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5767)

37.62 MB

โหลดแล้ว : 919 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,293 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 10


(รหัส 5442)

รายการคำนวณโครงสร้าง โบสถ์ปทุมมหาพุทธเจดีย์ (อ.ชาย แสงไสว)

(By : admin)
เมื่อ :22 มิถุนายน 2559 00:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 มิถุนายน 2559 00:36

15.18 MB

โหลดแล้ว : 1,303 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,933 ครั้ง
ความคิดเห็น : 25
คะแนน : 17


(รหัส 5441)

ตัวอย่างงานวิเคราะห์ STAAD.Pro อาคารรูปโดม (อ.ชาย แสงไสว)

(By : admin)
เมื่อ :22 มิถุนายน 2559 00:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 มิถุนายน 2559 00:37

32.61 MB

โหลดแล้ว : 935 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,002 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 13