ไฟล์ที่พบ 91 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7935)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 624 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,409 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7934)

3.77 MB

โหลดแล้ว : 671 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,709 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7924)

3.10 MB

โหลดแล้ว : 542 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,930 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7734)

10.60 MB

โหลดแล้ว : 1,479 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,915 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7733)

9.22 MB

โหลดแล้ว : 928 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,784 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 1,243 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,178 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 2,358 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,652 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7713)

6.43 MB

โหลดแล้ว : 1,893 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,014 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 5


(รหัส 7711)

รายการคำนวณ + Spreadsheet การออกแบบก่อสร้างปล่องใต้ดินลึกเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤศจิกายน 2562 13:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

1.09 MB

โหลดแล้ว : 504 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,798 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7710)

Structural Design for 3,000 T. Oil Tank (Tank Design Calculation)

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2562 23:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

3.81 MB

โหลดแล้ว : 1,066 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,037 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7709)

The prediction of earthquake ground motions by regression models.pdf

(By : pithanp)
เมื่อ :01 พฤศจิกายน 2562 10:16

2.78 MB

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 704 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7708)

เอกสารประกอบ ABC-Analysis of Bearing Capacity.pptx

(By : pithanp)
เมื่อ :31 ตุลาคม 2562 09:56

1.17 MB

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 867 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7707)

Comparison Excel solver-Midaco-ABC.jpg

(By : pithanp)
เมื่อ :31 ตุลาคม 2562 09:46

123.02 KB

โหลดแล้ว : 157 ครั้ง
ดูแล้ว : 865 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7693)

4.11 MB

โหลดแล้ว : 1,938 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,344 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 581 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,514 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7665)

เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร (อาคารโรงงานบริษัท มิตรผล จากัด)

(By : tumcivil)
เมื่อ :24 พฤษภาคม 2562 15:19
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2562 15:20

2.10 MB

โหลดแล้ว : 965 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,595 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7664)

1.78 MB

โหลดแล้ว : 764 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,287 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7663)

945.13 KB

โหลดแล้ว : 4,362 ครั้ง
ดูแล้ว : 22,289 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 4


(รหัส 7661)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม(ขนาดเล็ก) ใหญ่ก็คำนวณได้ ประยุกต์กับ Micro Pile ที่ใช้ต่อเติม

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 เมษายน 2562 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 เมษายน 2562 12:32

642.13 KB

โหลดแล้ว : 3,006 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,877 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 0


(รหัส 7660)

Spreadsheet แบบหล่อพื้น/นั่งร้าน และ แบบฐานราก + รายการคำนวณ Formwork Amber open

(By : tumcivil)
เมื่อ :24 เมษายน 2562 16:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 เมษายน 2562 12:32

3.49 MB

โหลดแล้ว : 3,397 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,760 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4