ไฟล์ที่พบ 95 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8227)

Spreadsheet ตรวจสอบฐานถังไนโตรเจน

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 ตุลาคม 2564 09:48

1.03 MB

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 164 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8226)

Spreadsheet EASY CALCULATION FOR SINGLE PILE CAPACITY (Bangkok Clay Only)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 ตุลาคม 2564 14:47

875.34 KB

โหลดแล้ว : 400 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,652 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8187)

403.79 KB

โหลดแล้ว : 514 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,006 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8140)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม กลุ่มรับแรงอัด (Pile Group) (อัพเดท 13-10-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :27 เมษายน 2564 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 ตุลาคม 2564 22:15

1.53 MB

โหลดแล้ว : 717 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,529 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7935)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 692 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,808 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 7934)

3.77 MB

โหลดแล้ว : 744 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,134 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7924)

3.10 MB

โหลดแล้ว : 613 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,614 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7734)

10.60 MB

โหลดแล้ว : 1,838 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,892 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 7733)

9.22 MB

โหลดแล้ว : 1,070 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,387 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 1,354 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,699 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 3


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 2,729 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,561 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7713)

6.43 MB

โหลดแล้ว : 2,176 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,730 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 7


(รหัส 7711)

รายการคำนวณ + Spreadsheet การออกแบบก่อสร้างปล่องใต้ดินลึกเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤศจิกายน 2562 13:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

1.09 MB

โหลดแล้ว : 565 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,215 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7710)

Structural Design for 3,000 T. Oil Tank (Tank Design Calculation)

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2562 23:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

3.81 MB

โหลดแล้ว : 1,145 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,648 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7709)

The prediction of earthquake ground motions by regression models.pdf

(By : pithanp)
เมื่อ :01 พฤศจิกายน 2562 10:16

2.78 MB

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 856 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7708)

เอกสารประกอบ ABC-Analysis of Bearing Capacity.pptx

(By : pithanp)
เมื่อ :31 ตุลาคม 2562 09:56

1.17 MB

โหลดแล้ว : 155 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,070 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7707)

Comparison Excel solver-Midaco-ABC.jpg

(By : pithanp)
เมื่อ :31 ตุลาคม 2562 09:46

123.02 KB

โหลดแล้ว : 163 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,026 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7693)

4.11 MB

โหลดแล้ว : 2,194 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,447 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 632 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,144 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7665)

เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร (อาคารโรงงานบริษัท มิตรผล จากัด)

(By : tumcivil)
เมื่อ :24 พฤษภาคม 2562 15:19
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2562 15:20

2.10 MB

โหลดแล้ว : 1,022 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,951 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0