ไฟล์ที่พบ 96 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8230)

67.69 KB

โหลดแล้ว : 3,192 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,680 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 8227)

Spreadsheet ตรวจสอบฐานถังไนโตรเจน

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 ตุลาคม 2564 09:48

1.03 MB

โหลดแล้ว : 232 ครั้ง
ดูแล้ว : 893 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8226)

Spreadsheet EASY CALCULATION FOR SINGLE PILE CAPACITY (Bangkok Clay Only)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 ตุลาคม 2564 14:47

875.34 KB

โหลดแล้ว : 737 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,024 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 8187)

403.79 KB

โหลดแล้ว : 1,004 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,831 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 8140)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม กลุ่มรับแรงอัด (Pile Group) (อัพเดท 13-10-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :27 เมษายน 2564 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 ตุลาคม 2564 22:15

1.53 MB

โหลดแล้ว : 1,179 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,145 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7935)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 740 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,317 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 7934)

3.77 MB

โหลดแล้ว : 795 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,555 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7924)

3.10 MB

โหลดแล้ว : 691 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,329 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7734)

10.60 MB

โหลดแล้ว : 2,314 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,519 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7733)

9.22 MB

โหลดแล้ว : 1,324 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,725 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 1,498 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,556 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 3,414 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,813 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 7713)

6.43 MB

โหลดแล้ว : 2,543 ครั้ง
ดูแล้ว : 14,600 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 7


(รหัส 7711)

รายการคำนวณ + Spreadsheet การออกแบบก่อสร้างปล่องใต้ดินลึกเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤศจิกายน 2562 13:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

1.09 MB

โหลดแล้ว : 637 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,847 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7710)

Structural Design for 3,000 T. Oil Tank (Tank Design Calculation)

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2562 23:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

3.81 MB

โหลดแล้ว : 1,254 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,694 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7709)

The prediction of earthquake ground motions by regression models.pdf

(By : pithanp)
เมื่อ :01 พฤศจิกายน 2562 10:16

2.78 MB

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,073 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7708)

เอกสารประกอบ ABC-Analysis of Bearing Capacity.pptx

(By : pithanp)
เมื่อ :31 ตุลาคม 2562 09:56

1.17 MB

โหลดแล้ว : 170 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,349 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7707)

Comparison Excel solver-Midaco-ABC.jpg

(By : pithanp)
เมื่อ :31 ตุลาคม 2562 09:46

123.02 KB

โหลดแล้ว : 168 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,292 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7693)

4.11 MB

โหลดแล้ว : 2,675 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,572 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 688 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,834 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1