ไฟล์ที่พบ 76 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 2916)

Integral Abutments for Prestressed Beam Bridge

(By : admin)
เมื่อ :27 กุมภาพันธ์ 2556 17:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มีนาคม 2556 22:47

5.15 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 663 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 2915)

Prestressed Concrete Design

(By : admin)
เมื่อ :27 กุมภาพันธ์ 2556 17:10

6.26 MB..

โหลดแล้ว : 227 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,033 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 2620)

Prestressed Concrete Bridges

(By : hephaestus)
เมื่อ :24 มกราคม 2556 15:21

19.59 MB..

โหลดแล้ว : 237 ครั้ง
ดูแล้ว : 949 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 2590)

NEO_PreStressed4.20

(By : kaewgolf)
เมื่อ :20 มกราคม 2556 09:12

969.00 KB

โหลดแล้ว : 251 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,097 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 2528)

FHWA - Comprehensive Design Example for Prestressed Concrete (PSC) Girder Superstructure Bridge With Commentary

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 ธันวาคม 2555 01:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2556 20:27

1.62 MB..

โหลดแล้ว : 92 ครั้ง
ดูแล้ว : 679 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 2519)

PCI - Designing with Precast and Prestressed Concrete

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 ธันวาคม 2555 20:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม 2559 01:35

22.42 MB..

โหลดแล้ว : 510 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,478 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 6


(รหัส 2518)

LRFD Design Example - Prestressed Precast Concrete Beam Bridge Design

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 ธันวาคม 2555 20:28
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 ธันวาคม 2555 21:34

1.39 MB..

โหลดแล้ว : 271 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,129 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 1857)

Prestressed Pile+Composit_Slab+Beam

(By : admin)
เมื่อ :26 พฤศจิกายน 2555 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2555 16:04

300.00 KB

โหลดแล้ว : 1,039 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,902 ครั้ง
ความคิดเห็น : 24
คะแนน : 13


(รหัส 1704)

Prestressed Precast Concrete Beam Bridge Design

(By : pskochai)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 04:07

5.53 MB..

โหลดแล้ว : 169 ครั้ง
ดูแล้ว : 951 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 915)

Precast Prestressed Concrete Horizontally Curved Bridge Beams

(By : raywat)
เมื่อ :28 กันยายน 2555 17:29

452.50 KB

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 831 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 839)

Special Design Considerations for Precast Prestressed Hollow Core Floors

(By : raywat)
เมื่อ :20 กันยายน 2555 14:56
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 กันยายน 2555 12:05

6.91 MB

โหลดแล้ว : 180 ครั้ง
ดูแล้ว : 910 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 640)

Precast Prestressed Concrete Parking Structures

(By : hephaestus)
เมื่อ :13 กันยายน 2555 12:38

1.54 MB..

โหลดแล้ว : 259 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,064 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 226)

The Design of Prestressed Concrete Bridges Concepts and principles - Robert Benaim

(By : admin)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 00:37
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 กันยายน 2558 02:30

14.63 MB..

โหลดแล้ว : 157 ครั้ง
ดูแล้ว : 935 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 88)

PCI Design Handbook Precast Prestressed Concrete 7th_Edition

(By : hephaestus)
เมื่อ :31 สิงหาคม 2555 19:53

60.44 MB..

โหลดแล้ว : 1,448 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,620 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 20


(รหัส 66)

Prestressed Concrete - A Fundamental Approach 5th Update ACI, AASHTO, IBD 2009 Codes Version - Edward G. Nawy

(By : mk)
เมื่อ :31 สิงหาคม 2555 09:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 กันยายน 2558 01:29

40.43 MB..

โหลดแล้ว : 381 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,255 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 17)

PCI Design Handbook Precast Prestressed Concrete 6th Ed

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 สิงหาคม 2555 04:23

49.84 MB..

โหลดแล้ว : 387 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,079 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 7