ไฟล์ที่พบ 88 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7568)

4.47 MB

โหลดแล้ว : 278 ครั้ง
ดูแล้ว : 845 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7560)

13.82 MB

โหลดแล้ว : 282 ครั้ง
ดูแล้ว : 831 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7178)

14.00 MB

โหลดแล้ว : 1,702 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,693 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 19


(รหัส 6970)

Finite Element Analysis of Beam-to-Beam Contact - Przemyslaw Litewka

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2560 03:46

2.61 MB..

โหลดแล้ว : 99 ครั้ง
ดูแล้ว : 244 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6969)

Finite Element Analysis of Rotating Beams - Physics Based Interpolation - Ranjan Ganguli

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2560 03:44

9.37 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 167 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6968)

Advanced Finite Element Methods and Applications - Thomas Apel and Olaf Steinbach

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2560 03:41

9.02 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 195 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6967)

5.37 MB..

โหลดแล้ว : 106 ครั้ง
ดูแล้ว : 244 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6951)

Finite Element Analysis of Degraded Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 พฤษภาคม 2560 21:21

16.46 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 250 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6929)

10.40 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 241 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6811)

Plate and Shell Structures-Selected Analytical and Finite Element Solutions

(By : raywat)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2560 11:00

8.87 MB..

โหลดแล้ว : 293 ครั้ง
ดูแล้ว : 542 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 6688)

19.78 MB..

โหลดแล้ว : 120 ครั้ง
ดูแล้ว : 286 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6597)

25.23 MB..

โหลดแล้ว : 167 ครั้ง
ดูแล้ว : 426 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6387)

29.16 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 271 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6080)

Finite Element Analysis (Lecture Notes) - Joseph E. Flaherty

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2559 22:27

3.87 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 221 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6072)

2.19 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 176 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6025)

FIB 45 Practitioners Guide to Finite Element Modelling of Reinforced Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤศจิกายน 2559 23:30

41.56 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 241 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 5982)

Finite Element Simulations Using ANSYS - Esam M. Alawadhi

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 ตุลาคม 2559 12:12

31.24 MB..

โหลดแล้ว : 168 ครั้ง
ดูแล้ว : 393 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 5980)

Finite Element Analysis - Theory and Application with ANSYS 3rd - Saeed Moaveni

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 ตุลาคม 2559 21:12

163.41 MB..

โหลดแล้ว : 180 ครั้ง
ดูแล้ว : 450 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 5659)

Finite Element Modeling for Stress Analysis - Robert D. Cook

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2559 22:59

38.94 MB..

โหลดแล้ว : 151 ครั้ง
ดูแล้ว : 361 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 5482)

10.84 MB..

โหลดแล้ว : 78 ครั้ง
ดูแล้ว : 273 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2