ไฟล์ที่พบ 495 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7606)

Construction Program Management – Decision Making and Optimization Techniques

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:41

2.80 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,260 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7602)

Nonlinear Structural Engineering

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:16

4.48 MB..

โหลดแล้ว : 99 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,370 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7600)

Cost Estimation of Structures in Commercial Buildings

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:57

17.32 MB..

โหลดแล้ว : 112 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,436 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7598)

Building Surveys and Reports

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:44

12.35 MB..

โหลดแล้ว : 120 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,459 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7589)

ANALYSIS AND DESIGN OF MARINE STRUCTURES

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:22

17.84 MB..

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,534 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7576)

Advanced Water Distribution Modeling and Management

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 21:18

32.93 MB..

โหลดแล้ว : 85 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,197 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7569)

3.51 MB

โหลดแล้ว : 683 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,560 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7568)

4.47 MB

โหลดแล้ว : 491 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,339 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7560)

13.82 MB

โหลดแล้ว : 535 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,136 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7496)

10.16 MB

โหลดแล้ว : 780 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,821 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7247)

2.71 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,228 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7217)

Simplified Methods on Building Construction - Max B. Fajardo Jr

(By : javiss)
เมื่อ :23 ธันวาคม 2560 20:27

43.53 MB..

โหลดแล้ว : 395 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,771 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 7197)

13.08 MB..

โหลดแล้ว : 66 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,127 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7178)

14.00 MB

โหลดแล้ว : 2,331 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,313 ครั้ง
ความคิดเห็น : 24
คะแนน : 21


(รหัส 7142)

31.92 MB..

โหลดแล้ว : 318 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,665 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7104)

111.06 MB..

โหลดแล้ว : 172 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,477 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 5


(รหัส 7099)

Structural Dynamics - An Introduction to Computer Methods - Roy R. Craig

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 สิงหาคม 2560 04:22

26.82 MB..

โหลดแล้ว : 229 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,409 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7098)

6.13 MB..

โหลดแล้ว : 192 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,288 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6982)

Critical Excitation Methods in Earthquake Engineering 2nd - Izuru Takewaki

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2560 04:55

14.33 MB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,324 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6968)

Advanced Finite Element Methods and Applications - Thomas Apel and Olaf Steinbach

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2560 03:41

9.02 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,329 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2