ไฟล์ที่พบ 7,508 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 3888)

956.83 KB..

โหลดแล้ว : 5,667 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,662 ครั้ง
ความคิดเห็น : 74
คะแนน : 41


(รหัส 350)

คู่มือคู่คิดวิศวกร

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2555 08:27

63.67 MB..

โหลดแล้ว : 2,555 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,148 ครั้ง
ความคิดเห็น : 69
คะแนน : 40


(รหัส 772)

การเขียนแบบสถาปัตยกรรม โดยโปรแกรม AutoCAD อ.ปิยะบุญ นิลแก้ว

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 กันยายน 2555 01:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 ตุลาคม 2555 09:21

14.63 MB..

โหลดแล้ว : 1,753 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,452 ครั้ง
ความคิดเห็น : 68
คะแนน : 39


(รหัส 1620)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanic) เล่มใหม่ (ปรับปรุงล่าสุด)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 18:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2555 09:52

6.24 MB

โหลดแล้ว : 5,978 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,465 ครั้ง
ความคิดเห็น : 100
คะแนน : 36


(รหัส 1240)

ร้อยพันปัญหางานก่อสร้าง เล่ม 1 - 4

(By : admin)
เมื่อ :22 ตุลาคม 2555 23:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ตุลาคม 2555 23:06

6.75 MB

โหลดแล้ว : 3,786 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,421 ครั้ง
ความคิดเห็น : 75
คะแนน : 35


(รหัส 274)

ตารางเหล็ก+สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 15:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2560 10:14

9.53 MB..

โหลดแล้ว : 5,197 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,008 ครั้ง
ความคิดเห็น : 53
คะแนน : 35


(รหัส 3166)

คู่มือ Autocad Civil 3D

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2556 02:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 กรกฏาคม 2556 02:29

10.98 MB..

โหลดแล้ว : 3,528 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,589 ครั้ง
ความคิดเห็น : 59
คะแนน : 34


(รหัส 2212)

3.24 MB..

โหลดแล้ว : 3,422 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,507 ครั้ง
ความคิดเห็น : 73
คะแนน : 34


(รหัส 3085)

552.46 KB

โหลดแล้ว : 3,238 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,900 ครั้ง
ความคิดเห็น : 34
คะแนน : 31


(รหัส 2512)

การวิเคราะห์และออกแบบฐานราก

(By : somsak)
เมื่อ :18 ธันวาคม 2555 15:53

10.72 MB

โหลดแล้ว : 3,037 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,465 ครั้ง
ความคิดเห็น : 42
คะแนน : 30


(รหัส 5082)

89.82 MB

โหลดแล้ว : 2,904 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,537 ครั้ง
ความคิดเห็น : 54
คะแนน : 29


(รหัส 3145)

5.91 MB..

โหลดแล้ว : 2,390 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,415 ครั้ง
ความคิดเห็น : 47
คะแนน : 28


(รหัส 5083)

90.40 MB

โหลดแล้ว : 2,999 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,783 ครั้ง
ความคิดเห็น : 79
คะแนน : 27


(รหัส 938)

ข้อมูลภาพวิธีการก่อสร้างอาคาร

(By : takechi)
เมื่อ :29 กันยายน 2555 22:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2556 18:42

64.81 MB

โหลดแล้ว : 1,797 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,391 ครั้ง
ความคิดเห็น : 24
คะแนน : 27


(รหัส 3176)

STRUCTURAL DETAILING DRAFT GUIDE For Small Building Thai Style

(By : gesuscv)
เมื่อ :22 กรกฏาคม 2556 17:08

7.04 MB..

โหลดแล้ว : 2,960 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,396 ครั้ง
ความคิดเห็น : 56
คะแนน : 26


(รหัส 3142)

เอกสารการสอนติวระดับภาคีวิศวกร เรื่องการวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis)

(By : admin)
เมื่อ :07 มิถุนายน 2556 02:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 เมษายน 2560 09:29

12.77 MB..

โหลดแล้ว : 2,363 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,498 ครั้ง
ความคิดเห็น : 45
คะแนน : 26


(รหัส 6637)

เอกสารการสอน เรื่อง "การควบคุมงานก่อสร้าง"

(By : admin)
เมื่อ :09 มีนาคม 2560 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2560 10:32

7.21 MB

โหลดแล้ว : 6,042 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,727 ครั้ง
ความคิดเห็น : 43
คะแนน : 25


(รหัส 5159)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (Updated 8-03-59)

(By : admin)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2559 23:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2559 00:42

108.62 MB

โหลดแล้ว : 4,021 ครั้ง
ดูแล้ว : 14,656 ครั้ง
ความคิดเห็น : 69
คะแนน : 25


(รหัส 2896)

ปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก

(By : admin)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2556 23:42

9.81 MB..

โหลดแล้ว : 2,250 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,728 ครั้ง
ความคิดเห็น : 25
คะแนน : 25


(รหัส 1462)

คู่มือการใช้ Primavera 6 สำหรับบริหารและควบคุมโครงการ (ผศ.ยุทธนา)

(By : admin)
เมื่อ :08 พฤศจิกายน 2555 23:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2557 15:24

26.18 MB..

โหลดแล้ว : 2,281 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,580 ครั้ง
ความคิดเห็น : 62
คะแนน : 25