ไฟล์ที่พบ 7,507 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 3153)

5.34 MB..

โหลดแล้ว : 2,513 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,151 ครั้ง
ความคิดเห็น : 54
คะแนน : 23


(รหัส 5089)

เอกสารการบรรยายเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างอาคารสูง” ของจุฬาฯ (พ.ศ.2535)

(By : admin)
เมื่อ :29 ธันวาคม 2558 00:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 ธันวาคม 2558 00:55

75.87 MB

โหลดแล้ว : 2,145 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,740 ครั้ง
ความคิดเห็น : 59
คะแนน : 22


(รหัส 3958)

การสำรวจ 1 (SURVEYING I)

(By : admin)
เมื่อ :17 กันยายน 2557 00:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2557 00:14

10.38 MB

โหลดแล้ว : 2,763 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,972 ครั้ง
ความคิดเห็น : 57
คะแนน : 22


(รหัส 3808)

คู่มือออกแบบอาคารสำเร็จรูป ด้วยเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ SYS Steel

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 มิถุนายน 2557 14:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 สิงหาคม 2557 00:49

8.97 MB..

โหลดแล้ว : 1,646 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,412 ครั้ง
ความคิดเห็น : 44
คะแนน : 22


(รหัส 2596)

คู่มือ AutoCAD 2011

(By : admin)
เมื่อ :23 มกราคม 2556 00:39

7.63 MB..

โหลดแล้ว : 1,433 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,449 ครั้ง
ความคิดเห็น : 31
คะแนน : 22


(รหัส 1001)

Structural Analysis 8th - R. C. Hibbeler

(By : hephaestus)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 22:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 ธันวาคม 2555 01:20

30.11 MB..

โหลดแล้ว : 1,348 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,721 ครั้ง
ความคิดเห็น : 30
คะแนน : 22


(รหัส 5596)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (ยึดรอยต่อด้วยสกรู&เชื่อม)

(By : admin)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 01:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 สิงหาคม 2559 01:20

127.75 MB

โหลดแล้ว : 2,404 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,652 ครั้ง
ความคิดเห็น : 54
คะแนน : 21


(รหัส 2928)

7.18 MB..

โหลดแล้ว : 1,425 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,589 ครั้ง
ความคิดเห็น : 28
คะแนน : 21


(รหัส 1325)

16.43 MB..

โหลดแล้ว : 2,500 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,450 ครั้ง
ความคิดเห็น : 40
คะแนน : 21


(รหัส 1318)

แบบบ้านจัดสรรตระกูลฉัตรเพชร ทั้งหมด

(By : somsak)
เมื่อ :28 ตุลาคม 2555 01:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 ตุลาคม 2555 01:49

4.21 MB..

โหลดแล้ว : 1,247 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,194 ครั้ง
ความคิดเห็น : 26
คะแนน : 21


(รหัส 1044)

ตัวอย่างประมาณราคางานอาคาร.

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 08:43

580.00 KB

โหลดแล้ว : 2,453 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,801 ครั้ง
ความคิดเห็น : 34
คะแนน : 21


(รหัส 5088)

การออกแบบสะพาน

(By : admin)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2558 12:12

44.20 MB

โหลดแล้ว : 2,871 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,250 ครั้ง
ความคิดเห็น : 62
คะแนน : 20


(รหัส 3442)

12.47 MB

โหลดแล้ว : 2,198 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,193 ครั้ง
ความคิดเห็น : 37
คะแนน : 20


(รหัส 2987)

4.63 MB

โหลดแล้ว : 3,417 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,694 ครั้ง
ความคิดเห็น : 44
คะแนน : 20


(รหัส 2899)

2.82 MB..

โหลดแล้ว : 1,742 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,066 ครั้ง
ความคิดเห็น : 25
คะแนน : 20


(รหัส 351)

37.07 MB..

โหลดแล้ว : 1,200 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,134 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 20


(รหัส 7178)

14.00 MB

โหลดแล้ว : 1,772 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,045 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 19


(รหัส 7061)

เอกสารการสอนวิชาวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 กรกฏาคม 2560 16:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 สิงหาคม 2560 04:50

8.52 MB

โหลดแล้ว : 2,300 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,321 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 19


(รหัส 1342)

คำศัพท์ช่าง ศัพท์วิศวกรรมโยธา

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 พฤศจิกายน 2555 23:48

2.01 MB

โหลดแล้ว : 2,238 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,618 ครั้ง
ความคิดเห็น : 23
คะแนน : 19


(รหัส 88)

PCI Design Handbook Precast Prestressed Concrete 7th_Edition

(By : hephaestus)
เมื่อ :31 สิงหาคม 2555 19:53

60.44 MB..

โหลดแล้ว : 1,292 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,645 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 19